תנאי שימוש בסקרינר ובאתר

על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים אלו:

 השימוש באתר ובסקרינר על מניות תל אביב מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן.


(הסכם השימוש נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים)

 האתר   www.tlvstock.com   שייך לגבי זי  ומופעל על ידו.

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים וזכויות ההפצה וההצגה בכל התכנים הנכללים באתר ובסקרינר, לרבות כל מידע המוצג בדרך כלשהי, טקסט, תוכנות,  תמונות, סרטונים, גרפיקה, לקטים ובכלל זה העיצוב, הקבצים , קיבצי וידאו, קיבצי תמונה וקבצים אחרים המופיעים באתר ובסקרינר (להלן- "המידע"), שייכים במלואם לגבי זי.

 המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר.

 אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ואין לפרסם כל מוצר שמקורו במידע, בין מודפס ובין שהוא מוטבע על גבי אמצעי מגנטי או אופטי כלשהו, או בכל אמצעי אחר, מבלי שניתן לכך אישור מגבי זי – מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידו.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להדפיס את המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, מבלי שניתן לכך אישור מגבי זי – מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידו.

 אין במידע המוצג באתר ובסקרינר או בכל חלק ממנו משום הבעת דעה ו/או המלצה כלשהי לגבי ניירות הערך הנזכרים באתר ובסקרינר ו/או לגבי התאגידים שהנפיקו את ניירות הערך אלה.

אין לראות במידע או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות, בתחום המיסוי או בתחום המשפטי.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי גבי זי אינו אחראי לליקוי, טעות או שגיאה או אי דיוק במידע (להלן ביחד – "ליקוי") וכי גבי זי אינו מתחייב כי המידע יהיה מעודכן תמיד.  

 המשתמש פוטר בזה את גבי זי מכל אחריות בשל ליקוי ומכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה מהשימוש באתר ובסקרינר ו/או שימוש במידע.

 המשתמש מתחייב לשפות את גבי זי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מכך שהפר את התנאים הקבועים בהסכם שימוש זה  וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גבי זי אינו אחראי בדרך כלשהי לתוכנם של דיווחי החברות , המוצגים באתר ובסקרינר.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר כי המידע שהאתר מספק נועד לצרכים אישיים בלבד והינו על אחריות המשתמש בלבד. השימוש במידע לא נועד להוות תחליף להתייעצות עם מומחים. המשתמש ישא במלוא האחריות בגין קבלת החלטות השקעה או כל החלטה אחרת על סמך המידע.

הפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בכניסה לאתר ישמרו על ידי גבי זי והוא יעשה בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין.

גבי זי רשאי לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש במועד ההרשמה לשירות ו/או בעת השימוש בשירות, על מנת ליצור עם המשתמש קשר .

גבי זי לא ישא באחריות כלשהי, לרבות בגין שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, על ידי מי שהשיג את המידע שניתן באתר שלא כדין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *