דוחות כספיים של חברה שבאפט קנה

 

 

 

 

 

 

החלטתי לנצל את הנספח של המכתב השנתי למשקיעים של שנת 1986 כדי לקבל הצצה נדירה על דוחות כספיים של חברה שבאפט רכש – לפני שהוא רכש אותה.

יש לנו פה את כל הנתונים כדי לראות מה הופך את SF לחברה שבאפט מעוניין בה מבחינה כלכלית.

כלומר איך העסק משתקף בדוחות של החברה מבחינה כלכלית , אני לא אדון פה במותגים או בחפירים שאינם כלכליים מפני שאין לי את הנתונים האלה , אני פשוט אנסה לעבור על הנתונים היבשים ואנסה ללמוד מהם. כפי שהסברנו בעבר הנתונים האלה הם לא מה שהופכים את החברה לטובה הם רק הסימפטום לכך שהיא חברה טובה , לכן הדיון הזה יתמקד באיך נראים הסימפטומים של חברת ערך שבאפט מעוניין בה.

אז בואו ונעיין בנתונים שיש בידנו:

החברה היא כמובן  SCOTT FETZER.

באפט קנה אותה ב 230 מיליון דולר.

לחברה יש 17 עסקים שונים ומגוונים – למשל חברת קירבי – יצרנית של שואבי אבק ומכונות ניקוי.

חברה לאנציקלופדיות וכו.

המשותף לכל העסקים הוא שכל העסקים חזקים מאוד בתחום שלהם.

באפט קנה את החברה אחרי שהיא התייעלה ומכרה את כל העסקים הלא ריווחים שלה , בדיוק כמו במקרה של קוקה קולה שנרכשה לאחר מהלכי התייעלות רוחביים ולפני גריפת הרווחים מההתיעלות.


בואו ונעבור על המספרים ונראה איך הם נראים.

מאזן:Scott Fetzer

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים:

$ 3,593

חשבונות לקבל מלקוחות

90,919

מלאי

77,489

אחר (למשל מקדמות)

5,954

סה"כ נכסים שוטפים

177,955רכוש, ציוד ,נכסים:

80,967

השקעות בחברות בנות שאינן בדוח המאוחד. השקעות במיזמים משותפים

93,589

נכסים אחרים כולל מוניטין

9,836

סה"כ

$362,347חובות
חובות לשלם: קצרי טווח , תשלומים מיידים של  חובות ארוכי טווח.

$ 4,650

חשבונות לתשלום

39,003

חובות שהצטברו

84,939

סה"כ חובות שוטפים:

128,592חובות ארוכי טווח

34,669

מיסים נדחים

17,052

חובות נדחים אחרים

9,657

סה"כ חובות

189,970

הון בעלי המניות

172,377

סה"כ מאזן

$362,347      


 דוח רווח והפסד:Scott Fetzer

מכירות

$677,240

עלות המכר:


עלות היסטורית למעט פחת

$341,170  –

פחת ציוד ומכונות

8,301סה"כ עלות המכר:

$349,471     רווח גולמי

$327,769

הוצאות מכר ואדמיניסטרציה

$260,286

רווח תפעולי

$ 67,483

הכנסות אחרות – לא תפעוליות

4,135

רווח לפני מס

$ 71,618

מיסים נידחים ונוכחיים

31,387

סה"כ מס ורווחים לא תפעוליים

31,387

רווח נקי

$40,231


באו ונעברו קצת על היחסים של החברה ונראה איך הם נראים:

מכפילים :מכפיל מכירות – 0.33 מכפיל רווח תפעולי – 3.4 מכפיל רווח נקי – 5.7 מכפיל מאזן – 0.6 מכפיל הון – 1.33 מכפיל תזרים חופשי – 5.8

שוליים:

שולים נקיים –  5.9%

שוליים תפעוליים –  9.9%


חובות:

הון למאזן – 45%

נכסים שוטפים לחובות שוטפים (יחס קצר) – 138%

נכסים שוטפים לכלל החוב  – 96%


תשואה :

רווח תפעולי למאזן – 18%

רווח תפעולי להון עצמי – 39%

תזרים חופשי למאזן –  11%

תזרים חופשי להון עצמי –  23%  


גם יפה וגם אופה…

אני מניח שאם באפט קנה את החברה כנראה שהיא שמרה על היחסים האלו גם קודם , מה גם שהחברה כמו שאמרנו לפי שיפור ברווחיות בגלל מכירת חלק מהעסקים הפחות טובים. 

נראה לי שאין הרבה מה להוסיף על המספרים האלו .

יש לי רק הערה אחת : המספרים יפים מאד אבל הם לא מדהימים , זאת לא חברה עם מכפיל רווח קטן משלוש או עם שולי רווח של 25% כמו גאיכו למשל.

המסקנה שלי היא שהכלכלה של העסק צריכה להיות טובה מאוד כמו שאנו רואים כאן , וזה מספיק .

לא להתחכם יותר מידי עסק פשוט וטוב – זה הכלל.


זה כל כך חשוב שאני אחזור על זה רק בשביל לי: רק פשטות , בלי יותר מידי תחכום. עסק פשוט וטוב.

להחזיק אותו מספיק זמן וזה כבר יעשה את העבודה.


גבי זי 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *