תרגום מכתבי באפט – 1986 חלק 17

 

בנספח באפט עוסק בשני נושאים מרכזיים:

1. כיצד בונים מחדש דוח של חברה שנקנתה , איזה שינויים קורים בדוח לאחר שקנו אותו.

2. איך באמת צריך לחשב תזרים מזומנים של חברה , ומדוע התזרים כפי שהוא מחושב בדוחות מטעה ולא משקף.


נספח


התאמות חשבונאיות של מחיר הקנייה והכשל של תזרים המזומנים.

לפני שנתחיל חידה קצרה:

מתחת ישנה טבלה עם הצהרות הרווח המקוצרות של שתי חברות – O ו   N.

איזה עסק לדעתכם בעל ערך גדול יותר?


(000 נמחקו מהטבלה)
חברה O

חברה N

מכירות

$677,240

$677,240

עלות המכר:עלות היסטורית למעט פחת

$341,170  –

$341,170

עלות מלאי שאינו מזומן


(1)4979

פחת ציוד ומכונות

8,301

 (2)  13,355
סה"כ עלות המכר:

$349,471     

$359504
רווח גולמי

$327,769

$317,736

הוצאות מכר ואדמיניסטרציה

$260,286

$260,286

הפחתת מוניטין


 (3)  595
רווח תפעולי

$ 67,483

$ 56,855

הכנסות אחרות – לא תפעוליות

4,135

4,135

רווח לפני מס

$ 71,618

$ 60,990

רווח לאחר מסמיסים נידחים ונוכחיים

31,387

31,387

התאמת הקצאות תוך תקופתיות של נכסים שאינם מזומנים.


(4)998

סה"כ מס ורווחים לא תפעוליים

31,387

32,385

רווח נקי

$40,231

$28,605
(גבי זי: את התשובה של באפט אני אביא בפוסט הבא…

בינתיים אני אומר מה דעתי על שני החברות , ובכן חברה O  בעלת רווח גולמי גבוה יותר , רווח תפעולי גבוה יותר ורווח נקי גבוה יותר מאשר חברה N.

שורש ההבדל בין החברות נעוץ בפחת של חברה  שנמוך בכ 10 מיליון דולר מהפחת של חברה N.

לכן לכאורה חברה O  טובה יותר.


אתם מוזמנים לחוות את דעתכם. )

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *