מניפולציות על תזרים תפעולי – תיקונים לחלק 2

 

 

 

 

קיבלתי (בשמחה יש לציין , ) שתי תיקונים  לפוסט הקודם של ההסברים של ההתאמות לתזרים התפעולי מהמטמה במבי , אז הנה הם :


1. הפחתת ניכיון עליית ערך אגרות חוב  – ההפחתה של ערך האגחים בדוחות אינה מתבצעת כפי שכתבתי בפוסט הקודם-  לפי ערך השוק שבה האגחים של החברה נסחרים , אלא בצורה של היוון התשלומים של האגח לפי שיעור התשואה הפנימית שבה היא הונפקה.

אני ( – מהטמה במבי ) אתן דוגמא מפורטת:

אם למשל בתחילת שנת 2000 הונפק אגח בתנאים הבאים:

קופון –  0 ₪  (כלומר לשם הפשטות האגח לא משלם ריבית תקופתית אלא רק את הערך הנקוב בסוף התקופה)

ערך נקוב – 100 ₪

תקופה – 3 שנים (בתחילת 2003 ישולם למחזיקי האג"ח 100)

תמורה – 79.38 ₪  (הציבור שילם בפועל 79.38 ₪ עבור האג"ח שהערך הנקוב שלו הוא 100)


ריבית ההיוון שתואמת ערך נוכחי של 79.38 וערך עתידי בעוד שלוש שנים של 100 היא 8%. לכן זוהי הריבית שבה נשתמש בהמשך.

ביום ההנפקה ירשמו בדוחות של החברה המנפיקה הסעיפים הבאים:

אג"ח – 100

נכיון – (20.62)

– – – – – – – –

אג"ח נטו – 79.38

בזמן ההנפקה סעיף הנכיון מחושב בפשטות כהפרש בין האג"ח לבין התמורה.

בסוף שנת 2000 יש לעדכן את ערך האג"ח ולכן תבוצע הפחתת ניכיון בצורה הבאה:

נחשב מהו הערך הנוכחי של האג"ח בהיוון עם ריבית 8% (הריבית נקבעה בזמן ההנפקה ע"י התמורה שהתקבלה מהרוכשים והיא לא תשתנה גם אם יחולו שינויים במחיר האג"ח בשוק או בריבית המשק וכו')

עם תשלום עתידי של 100 בעוד שנתיים בריבית היוון 8%

נקבל ערך נוכחי 85.73       

כלומר צריך להעמיד את האג"ח נטו על סך 85.73

לכן צריך להעמיד את הנכיון על  14.27=100-85.73

על מנת שהניכיון יעמוד על 14.27 יש להפחיתו ב 6.35= 20.62-14.27

בספרי החברה יהיו הסעיפים הבאים :

אג"ח – 100

ניכיון – (14.27)

– – – – – – – – – – – –

אג"ח נטו – 85.73

ההפחתה הזו תרשם בדו"ח רווח והפסד כהוצאת מימון של 6.35 והיא תקטין את הרווח.

ברור מאליו שזו לא הייתה הוצאה במזומן ולכן תקוזז בהתאמות לרווח בדו"ח תזרים מפעילות שוטפת.

בסופו של דבר קיבלנו שבשנת 2000  הסעיף שנקרא "הפחתת ניכיון עליית ערך אגרות חוב" בהתאמות לרווח יציג –  6.35.


2. ירידת ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן  דרך רווח והפסד – במילים פשוטות זה פשוט ירידת ערך הניירות שהחברה מחזיקה לפי שווי השוק הנוכחי שלהם ולא לפי השווי ההוגן שלהם כפי שמרמז השם של הסעיף הזה וכפי שהסברתי בפוסט המקורי.


גבי זי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *