מניפולציות על תזרים תפעולי – חלק 3חלק שלישי בהסבר הדוחות הכספיים כיצד מחשבים תזרים תפעולי מתוך הרווח הנקי. ( דוח ההתאמות בחישוב התזרים התפעולי מתוך הרווח הנקי)

החלק הזה יעסוק בסעיפים  שעוסקים בשינויים בהתחייבויות החברה מצד אחד ומצד שני שינויים בהון החברה – ברכוש החברה.

השינויים האלו הם שינויים שמשפיעים בצורה ישירה על גודל תזרים המזומנים של החברה כתוצאה מהפעילות השוטפת שלה  וזה  בניגוד לסעיפים הקודמים שדנו בכסף שלא באמת נכנס או יצא מהחברה כאן מדובר על שינויים בסכומי הכסף שהחברה חייבת או שחייבים לה באמת.

ירידה במיסים שוטפים לקבל (לא להתבלבל , ישנו סעיף נוסף דומה – אך שונה – ירידה-עליה במיסים שוטפים לשלם בהמשך ) ירידה במיסים שוטפים לקבל מבטאת את השינוי בסכום המס שהחברה צריכה לקבל ממס הכנסה ביחס לדוח הקודם. למשל במקרים בהם החברה הפסידה כסף ולכן מגיע לה החזר מס. אם למשל חברה קיבלה 2 מיליון שקל בשנה שעברה והשנה היא צריכה לקבל רק מיליון וחצי שקל (בגלל – שההפסדים שלה קטנו למשל…) אזי ישנה ירידה של חצי מיליון שקל במיסים השוטפים לקבל.

ירידה בלקוחות – ירידה של חובות הלקוחות של החברה ביחס לדוח הקודם , למשל אם בדוח הקודם הלקוחות היו חייבים לחברה 3 מיליון שקל וכעת הם חייבים רק 2 מיליון שקל אז ישנה עליה של מיליון שקל בכמות המזומנים של החברה. ולהיפך – אם גודל חוב הלקוחות עלה אז ישנה ירידה בכמות המזומנים.

זהו אחד מסעיפי המפתח למציאת בעיות בחברה אם ישנה עליה קבועה בחובות הלקוחות לחברה זה אומר שלחברה יש בעיה בגבית הכספים.

ירידה בחייבים ויתרות חובה – ירידה בסך החובות שגופים שאינם לקוחות כלפי החברה –  אך היו חייבים כסף לחברה ושלמו את חובם ולכן סך החוב ירד.

ירידה במלאי – השינוי במלאי הסחורות של החברה בתקופת הדוח , זהו בעצם הכסף שהתקבל ממכירת מלאי החברה. זה גם סעיף מפתח לבחינת בעיות בחברה. אם ישנו גידול חריג במלאי החברה לאורך זמן זה אומר שלחברה יש בעיות בלמכור את המוצרים שלה.

עליה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים – השינוי בחובות החברה כלפי הספקים שמספקים לה את חומרי הגלם ומה שדרוש לחברה כדי לייצר את הסחורה שהיא מוכרת , למשל אם בתחילת תקופת הדוח החברה הייתה חייבת 2 מיליון שקל ובסוף התקופה החברה הייתה חייבת 3 מיליון שקל לספקים שלה , אזי ישנה עליה של מיליון שקל בסך הכספים שהחברה חייבת.

עליה במיסים שוטפים לשלם השינוי בכמות המיסים שעל החברה לשלם בעקבות שינוי בהכנסות החברה , אם החברה צריכה לשלם יותר מס למשל עקב גידול ברווחים – התזרים התפעולי שלה ירד בשיעור העליה במסים השוטפים שהיא צריכה לשלם.

עליה בזכאים ויתרות זכות – השינוי בכמות הכסף שהחברה חייבת בזמן הקרוב לעובדים – כגון משכורות או פיצויים או כספים אחרים שהחברה חייבת אבל לא קשורים ישירות לספקים של חומרי גלם או ספקים שקשורים לתפעול.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *