עדכונים בסקרינר

הסקרינר כולל כעת את הדוחות של הרבעון הראשון לשנת 2014. כמו כן תיקנתי את הבאג שהיה במניות הפיננסיות של ההון העצמי.

 

תודה ובהצלחה.

גבי