עדכונים בסקרינר

הסקרינר למניות תל אביב מעודכן כעת לרבעון השלישי של 2014.

גבי זי