מה עדיף: להשקיע בנדלן או במניות?

הנה תשובה יפה ומנומקת היטב לשאלה הנהדרת הזו:

מה עדיף נדלן או מניות

גבי.

על בחירות רציונליות – פוסט אורח(4) מאת גלעד רוזבן

לבחור נכון באמת – על בחירות רציונליות.

לנסיכה סיסי מחזרים רבים :

רוברט שהוא נאה , עשיר  לא יודע לרקוד  ובעל השכלה תיכונית.

טומי   שהוא חתיך, עני,    רקדן מצויין      ובעל השכלה יסודית בלבד.

אלכס שאינו נאה, מבוסס, רקדן חובבן      ובעל תואר ד"ר לרפואה.

במי תבחר סיסי ?

האם יש דרך הגיונית לעשות סדר בבחירות של החיים שלנו  ולבחור נכון ולא  רק מהבטן ?

בפוסט הזה אציג את אלוגירתם רוזבן לבחירה רבת משתנים .  אם תקראו עד הסוף תדעו גם במי בחרה סיסי ולמה. מבלי להיכנס למינוחים מתמטיים , דרך הפתרון היא כזאת : לכל בחירה יש מספר תכונות ( למשל בחירה = גבר , ותכונות =  עושר, השכלה , יופי ועוד).  נשמור ונעדכן מספר עבור כל בחירה , האלגוריתם :

. עבור על כל הבחירות האפשריות :

   1.1 תהיה X בחירה עליה עוברים. X היא בעלת התכונות  הבאות : 

                                       X   =  ( T1 , T2 , … , Tn)  o

   1.2  עבור על כל בחירה Y שאינה X .                                                 

                                       Y   =  ( T1' , T2' , … , Tn’) o  

               1.2.1  השווה את הבחירות Y ו X תכונה אחרי תכונה. בכל פעם שתכונה

                     מ Y בעלת ערך טוב יותר מתכונה מקבילה ב X  :  העלה את המונה עבור תכונה X

                       דוגמא : אם 'T1 בעלת ערך טוב יותר מ T1 העלה את המונה של X.

2. דרג את התכונות לפי ערך המונה ששמרנו עבור כל  בחירה לפי סדר יורד.  הבחירה  בעלת הדירוג  הנמוך ביותר היא הבחירה הטובה ביותר.  כעת נפתור לסיסי הנסיכה את הבעיה : נגדיר עבור כל בחירה (גבר) מספר תכונות :  יופי , עושר, יכולת ריקוד והשכלה

להלן הנתונים :

רוברט = (7,  10, 0,   5)  הסבר :  7 זה הציון עבור היופי, 10 עבור העושר , 0 עבור יכולת הריקוד ו 5 עבור ההשכלה.

טומי   = (10, 0,  10,  2) הסבר : 10 עבור היופי, 0  על העושר , 10 על הריקוד ו 2 עבור ההשכלה.

אלכס = (4,   8,  4,   10) הסבר :  4 על יופי ,  8 על היותו מבוסס כלכלית,  ציון 4 על  היותו רקדן חובבן ו 10 עבור ההשכלה.

נפעיל את אלגוריתם רוזבן :נשמור מונה עבור רוברט , טומי ואלכס. בהתחלה  R = 0.    האות R תייצג את המונה עבור רוברט. T = 0. אות T תייצג את המונה עבור  טומי. A = 0.    האות A תייצג את המונה עבור אלכס. נתחיל עם רוברט  ונשווה אותו לאחרים תכונה תכונה:

– רק טומי יפה יותר מרוברט לכן מוסיפים 1 ל R . בינתיים R =1

– אף אחד לא יותר עשיר מרוברט. R נשאר על 1.

– טומי ואלכס שניהם רקדנים אובים יותר מרוברט לכן R = 3  (העלנו פעמים את המונה).

–  רק אלכס יותר משכיל מ רוברט לכן  R = 4  סה"כ המונה של רוברט עומד על 4 בסיום הבדיקות.

נמשיך עם טומי :

– אף אחד לא יפה יותר מטומי. לכן T נשאר על 0.

– גם אלכס וגם רוברט יעשירים מטומי ולכן המונה קופץ ל 3.   T= 3

– טומי הוא הרקדן הטוב ביותר לכן T נשאר על 3.

– גם רוברט וגם אלכס חכמים מטומי ולכן T עולה ל 4 .

סה"כ המונה של טומי עומד על 4 בסיום הבדיקות. נסיים עם אלכס :

– רוברט וטומי יפים מאלכס לכן A = 2

– רק רוברט יותר עשיר מאלכס לכן A =3

– טומי רקדן טוב יותר מאלכס לכן A = 4

– אלכס הוא החכם ביותר לכן A נשאר על 4.

מסקנה :  כל הבחירות (הגברים) קיבלו ציון 4.  לכן לא ניתן להכריע במי תבחר סיסי. שימו לב שאם אחד מהגברים היה מקבל ציון נמוך מ 4 הוא היה המנצח והבחירה הטובה ביותר עבור הנסיכה סיסי.

הרחבות : במידה ותכונה מסוימת חשובה יותר מאחרת אז נעלה את המונה למשל ב 2 במקום ב 1  בהשוואת התכונות על מנת לשקף טוב יותר את חשיבות כל תכונה.

דוגמא נוספת : בחירה יכולה להיות מניה בבורסה בעלת שתי תכונות  : עד כמה החברה הנסחרת טובה ועד כמה זול לקנות אותה לפי מחירה הנוכחי. המניות שקיבלו את הציון המצרפי הטוב ביותר של חברה זולה וטובה ידורגו במקומות הראשונים.

גלעד

gilad.rozban@gmail.comההשפעות של חלוקת דיבדנד – פוסט אורח (3) מאת גלעד רוזבן

מהם ההשפעות של חלוקת דיבידנד על מניה ?

 דיבידנד (DIVIDEND) הוא תשלום המחולק ע"י חברה לבעלי מניותיה מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה.משהכריזה חברה על חלוקת רווחים לבעלי המניות קיימים שני תאריכים חשובים : יום הקום ויום האקס.

יום "הקום" הוא יום המסחר שבסיומו בעלי המניות המחזיקים במנייה יהיו זכאים לחלוקת הדיבידנד אשר עשויה בפועל להיות במועד מאוחר יותר. יום האקס הוא יום לאחר יום הקום ובו רוכשי המנייה לא יקבלו את הדיבידנד שהוכרז. ביום המסחר הבא לאחר יום הקום, שער הבסיס יהיה מחיר הסגירה של יום הקום פחות הערך הכספי של הדיבידנד למנייה.

לדוגמא אם שער הסגירה ביום הקום היה 120 אגורות למנייה וחלוקת הדיבידנד הייתה 20 אגורות למנייה אז שער הבסיס ליום המסחר הבא יהיה 100 אגורות.

ישנן מספר סיבות טובות לקנות מניות של חברות שמחלקות דיבידנד במיוחד אם אלו נסחרות מתחת לשווי הכלכלי שלהן:

1. חלוקת הדיבידנד מפחיתה בפועל את כמות ההיצע ולכן תורמת לעליות. לאחר חלוקת דיבידנד השווי הכספי של ההיצע העומד למכירה נמוך יותר ולכן מספיקה כמות נמוכה יותר של כסף על מנת להעלות את מחיר המנייה.

2. חברה רווחית ויציבה המחלקת באופן קבוע את רווחיה הראויים לחלוקה יוצרת מצב ובו החזקה במנייה דומה יותר להחזקה באיגרת חוב ארוכת טווח (ופחות מסוכנת) ולכך השפעה פסיכולוגית רבה.

3. עצם חלוקת הרווחים עצמה יוצרת מצב ובו בעלי המניות מושקעים פחות במניה (בהנחה שמחירה לא עלה השתנה) ולכן חשופים לפחות סיכון שכן חלק מההשקעה הם כבר החזירו ע"י הדיבידנד.

4. במידה והמנייה נסחרת מתחת לשווי הכספי שלה, סביר להניח שחלוקת הדיבידנד תהיה באחוזים גבוהים (למשל 10% בשנה) חלוקת הדיבידנד עצמה תפתור בהדרגה ולאורך זמן את הדיסקאונט הקיים במנייה ותקרב את מחירה למחיר המייצג ערך כלכלי יותר.

5. חלוקת הדיבידנד עשויה לשפר את הפרמטרים הכלכליים של החברה. התשואה להון שהחברה משיגה גבוהה יותר שכן ע"י חלוקת הדיבידנד ההון העצמי של החברה פוחת. ככל שחברה זקוקה לפחות מזומנים כדי להמשיך ולקבל את אותו רווח תפעולי היא תחשב לטוב יותר ותצדיק מחיר גבוה יותר.

6. חלוקת הדיבידנד מאפשרת לשחקנים גדולים לממש את חלק במניה מבלי "להפיל" את השוק. לעומת זאת, במנייה של חברה שלא מחלקת דיבידנד, מכירה בסכום דומה עשויה לגרום לקריסה מהירה של המנייה.

7. לחלוקת הדיבידנד השפעה פסיכולוגית על המשקיעים כאשר הם מרגישים שהם אינם שותפים רק לסיכונים של החברה אלא גם לסיכויים ולרווחים בעוד בעלי השליטה בחברה נתפסים כאמינים יותר ע"י ציבור במשקיעים.

8. בהנחה שמצאתם חברה שלדעתכם נסחרת מתחת לערה הכלכלי, חלוקה עקבית של דיבידנד בחברה עשוי לסמן שהיא אכן כזאת ושרווחיה בשנה האחרונה אינם מקריים שכן לחברה היסטוריה של חלוקת רווחים ושיתוף המשקיעים.

 גלעד

gilad.rozban@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

לשרוד את הדובים -פוסט אורח (2) מאת גלעד רוזבן

מהם העקרונות וחוקי ההשקעה שיגנו על התיק שלכם בתקופות של אי יציבות וחוסר ודאות ?

כתבת חובה לכל משקיע מתחיל.

ריכזנו עבורכם מספר כללים שהם בגדר נכסי צאן ברזל:

 חוק ה 25 – החוק שיגן עליכם מפני פשיטת רגל מוקדמת החוק קובע כי עליכם להשקיע במניות ברוב הזמן לכל היותר 25% מהכסף הזמין שלכם. הגענו למספר הזה מתוך שני עקרונות חשובים:

רוב הכסף הזמין שלכם (50%) צריך להיות בשליטתכם ורוב הכסף המושקע  (50%) צריך להיות שמור לצורך ניצול הזדמנויות. שימרו על חוק זה והוא יגן עליכם במיוחד בתקופות בהן השוק יורד.

חוק ה 15אם אתם משקיעי ערך, אף פעם אל תקנו מניה שהתשואה השנתית הצפויה ממנה נמוכה מ 15%. תשואה זו היא המינימום הנדרש בהתחשב בסיכון שאתם לוקחים על עצמכם כאשר אתם קונים עסק, באינפלציה שנתית, בעמלות מסחר ובמס ממשלתי.

חוק ה 20 – הימנעו מהשקעה באחוז גבוה מדי במניות בודדות אם אתם לא וורן באפט או כל גורו אחר, אין שום סיבה שתשקיעו את הכסף שלכם במניה אחת או שתיים. רוב האנשים, גם אם הם מומחים גדולים, אינם מסוגלים לנפק תחזיות מדויוקות לגבי עתידן של חברות. לכן אל תתעצלו ומצאו לעצמכם לפחות 20 מניות שאתם מסוגלים לקבוע בדיוק סביר שהן נסחרות הרבה מתחת לערכן הכלכלי המחושב באופן מקורב בלבד מתוך ידיעותיכם הבסיסיות (אך המצומצמות) על החברות אותן אתם רוכשים. תוצאות סורק המניות באתר יכולות להיות התחלה טובה עבורכם בחיפוש אחר השקעות ערך. בממוצע ולאורך זמן, גם אם טעיתם בהערכתם לגבי חברות מסוימות, אתם עדיין תעשו מספיק כסף – בעוד השקעה במניות בודדות עשויה למחוק חלק ניכר מהשקעתכם.

 הימנעו מריבוי פעולות מסחר – הרווח כולו של הברוקר שלכם מחקרים מראים בבירור – עודף פעולות מסחר לא רק שאינן תורמות לתשואת התיק שלכם אלא להיפך. לכן, הימנעו מפעולות מסחר רבות ובצעו רק קניות ומכירות הכרחיות בהתאם לאסטרטגיה שקבעתם מראש. ומה אם אין לכם אסטרטגיה ? ובכן, במצב כזה עדיף שלא תסחרו כלל ! ובהשאלה: אם אתם לא יודעים כיצד לצאת ממבוך אולי עדיף אילו לא נכנסתם אליו מלכתחילה.

קצרו את הזמן המבוזבז על המחשבבואו נודה בזה – רוב המשקיעים נמצאים בבורסה למטרה אחת – לעשות כסף.  כסף יאפשר לכם לחיות חיים טובים יותר, רק וודאו שאלו אינם נפגעים כתוצאה ממסחר בבורסה

השתדלו לא לסחור בזמן העבודה – הפגיעה בהישגים שלכם אינה שווה את זה ברוב המיקרים. אם אתם מנהלים תיק השקעות לטווח ארוך המורכב ממניות שקניתם בהנחה נדיבה מהשוק, סביר להניח שתצטרכו לעדכן אותו רק מדי 3 חודשים או יותר ולכן עשו זאת מחוץ לעבודה.

הימנעו ממיצוע – אובדן ערך גדול בזמן קצר , קניתם מניה והיא ירדה באחוזים ניכרים ? ובכן, רוב הסיכוי הוא שהשוק מאותת לכם על כך שלא קלעתם נכון לכיוון המניה בטווח הקצר. הימנעו מרכישה נוספת של מניות והישארו עם הכמות המקורית – דבקות בתוכנית הפעולה המקורית שלכם תזכה אתכם לרווחים נאים ואילו סטיות רבות מתוכנית המסחר המקורית עלולות להסתיים בכישלון חרוץ.

אם אתם משקיעי ערך, קנו מניות בכמות הנכונה ואל תמצעו לכל אורך תקופת ההשקעה. אם יש לכם כסף נוסף להשקעה, העדיפו לחפש מניות ערך חדשות על פני השקעה במניות שכבר יש לכם בתיק. לא מצאתם כאלה ? שימו את הכסף באגרת חוב ממשלתית קצרת טווח ואל תחפשו הרפתקאות מיותרות.

גלעד

gilad.rozban@gmail.com

 

תרגום מכתבי באפט 1988 – חלק 16

 

 

 

סוף הדיון בנושא תאוריית השוק היעיל

באופן טבעי העובדה שסטודנטים למדו את תאוריית השוק היעיל , ומשקיעים נאיביים – מקצוענים – בלעו את התאורייה תרמה רבות לנו ולכול מי שהלך בעקבות גראהם.

בכול מימד של התחרות בין אם זה מימד פיננסי , מנטלי או פיזי זהו יתרון עצום שיש לך מתחרים שלמדו ומאמינים בכך שזה חסר תועלת אפילו לנסות …

בנקודת מבט אגואיסטית כול אלו שהולכים בעקבותיו של גראהם היו צריכים כנראה לתרום כסאות כדי להבטיח שהאקדמיות תמיד ימשיכו ללמד את תאוריית השוק היעיל.

למרות כול מה שנאמר , מן הראוי לומר עכשיו מילת אזהרה:

עסקאות ארביטרז' נראו מאוד קלות בעבר הקרוב , אבל זה לא תחום ההשקעות שמבטיח את ה 20% רווח בשנה . זה אפילו לא מבטיח רווח בכלל. כמו שציינתי השוק יעיל בצורה הגיונית רוב הזמן: על כול הזדמנות של עסקת ארביטרז' שהחלטנו לעשות  ב 63 השנים שעברו  , היו המון עסקאות שבהם החברות היו מתומחרות בצורה יעילה ביותר.

משקיע אינו יכול להשיג תשואות טובות ממניות רק  על ידי אימוץ פשוט של דרך ספציפית אחת בהשקעות – קטגורית או בעלת אופי מסויים.

השגת התשואות האלו אפשרית רק על ידי הערכת העובדות בזהירות ותרגול מתמשך של משמעת.

השקעה באמצעות עסקאות ארביטרז בלבד היא לא אסטרטגיה טובה יותר מאשר בחירת תיק מניות על ידי זריקת חיצים.

רישום המניות בבורסה בניו יורק

המניות של בארקשייר נרשמו בבוסה הניו יורקית ב 29 לנובמבר 1988. בעמודים 50-51 אנחנו מפרטים את המכתב ששלחנו לבעלי המניות שרצו לדעת על הרישום.

אני רוצה להבהיר עוד נקודה שלא מופיעה במכתב למרות שהסיבוב הנרחב שלנו במסחר בבורסה בניו יורק הוא עשר מניות ביום (גבי זי: כלומר אין הרבה מסחר במניה) בכול זאת ניתן לקנות ולמכור כול מספר של מניות.

המטרה שלנו ברישום לבורסה בניו יורק  כפי שמוסבר במכתב היא להפחית את עלויות הקניה והמכירה של המניות שלנו. אנחנו מאמינים שהמטרה שלנו הושגה.

הפער בין מחירי הביקוש לבין מחירי ההיצע הוא הרבה יותר נמוך במהלך המסחר בבורסה בניו יורק מאשר הפער שקיים במסחר ישיר על ידי עושי השוק  (over-the-counter market)  

(גבי זי: לפני הרישום לבורסה בניו יורק המניות של בארקשייר נסחרו בצורה ישירה בין הקונים והמוכרים בפלטפורמה מיוחדת למניות שאינן סחירות בצורה רישמית בבורסה בניו יורק.)