עדכונים בסקרינר

הסקרינר מעודכן כעת עם הדוחות החדשים של הרבעון השלישי של שנת 2015.

גבי זי.

עדכונים בסקרינר לשנת 2014

הסקרינר מעודכן כעת עם הדוחות השנתיים של מניות תל אביב לשנת 2014.

השנה החלטתי לא לעבור ולעדכן את המעקב של כול תיקי ההשקעות שאני עושה כאן מידי שנה.

בימים הקרובים אפרסם את הסיכום השנתי שלי לשנת 2014 כמידי שנה.

 

גבי זי.

עדכונים בסקרינר

הסקרינר למניות תל אביב מעודכן כעת לרבעון השלישי של 2014.

גבי זי

עדכונים בסקרינר

הסקרינר מעודכן כעת לדוחות של הרבעון השני של 2014.

בנוסף בימים הקרובים אעדכן את מצב התיק שלי לאחר מספר שינויים שערכתי בו.

שנה טובה 

גבי זי.

עדכונים בסקרינר

הסקרינר כולל כעת את הדוחות של הרבעון הראשון לשנת 2014. כמו כן תיקנתי את הבאג שהיה במניות הפיננסיות של ההון העצמי.

 

תודה ובהצלחה.

גבי