אושנסי על מניות תל אביב 2014

במסגרת מעקב תיקי ההשקעה שאני מנהל על מניות תל אביב החל משנת 2008 ,  כול שנה בחודשים – מאי אפריל , אני מסכם את תוצאות תיק ההשקעה  שפתחנו כאן לפני שנה על האסטרגיה של אושנסי.  קישור לתוצאות הנבחרת במהלך השנים הללו נמצא כאן.

כזכור אושנסי בוחר את תיק המניות שלו על ידי סינון המניות שהתייקרו הכי הרבה בשנה האחרונה וגם שמכפיל המכירות שלהם קטן מאחד. במחקר שהוא ביצע על 50 השנים משנת 1956 עד 1996 הוא השיג על התיק הזה שמוחלף מידי שנה תוצאות מדהימות.
להלן תוצאות הנבחרת של שנת 2013 :
 
 

שם חברה

מומנטום

מכפיל מכירות P/S<1

רווח והפסד ב%

1

ארקו החזקות 89.065% 0.034 73.68

2

סינרג'י כבלים 168.08% 0.08 66.09-

3

קבוצת נץ 115.57% 0.088 25.6-

4

מי עדן 139.92% 0.138 33.7-

5

צור    109.5% 0.143 107.39

6

תיגבור 51.06% 0.121 12.79

7

ניסן 57.354% 0.142 142.26

8

דורי קבוצה 59.538% 0.161 15.94-

9

ראלקו 80.591% 0.246 17.53

10

תדיראן הולדינגס 41.528%    0.104 132.69

11

אל על 30.802% 0.039 20.4

12

אלקו החזקות 40.233% 0.124 22.56

 

      32.33

 

מדד תל אביב 100

1094.4 1251.94 14.4

 

מדד תל אביב 25

1228.3 1379.8 12.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא הוספתי את תשואת הדיבדנד לתשואה הכוללת 

המחירים והתשואות מחושבים לפי התאריך של ה2\5\2014.
להלן תוצאות נבחרת אושנסי לאורך שלוש השנים האחרונות מול מדד תל אביב 25 ומדד תל אביב 100.

אסטרטגיה

נבחרת אושנסי

תל אביב 100

תל אביב 25

2009

74.5

53.1

49.6

2010

15.38

5.36

8.45

2011

18.2 –

18.35-

18.58-

2012

15.42

11.5

14.49

2013 32.33 14.4 11.7

ממוצע מצטבר

18.88%

10.8%

3.88%

 

להלן התיק לשנת 2014 באדיבות הסקרינר על מניות תל אביב:

 

 

שם חברה

מכפיל מכירות P/S<1

מומנטום בשנה האחרונה %

רווח והפסד

1

מלמ תים 0.12 96.19  

2

תדיראן הולדינג 0.2 132  

3

מחשוב ישיר 0.2 97.7  

4

לודן 0.17 79.24  

5

צור 0.26 107.39  

6

כפרית 0.3 127.32  

7

ניסן 0.35 .26142  

8

עמיר שיווק 0.32 92.56  

9

סמיקום 0.36 116.15  

10

ברימאג 0.25 67.44  

11

ב. יאיר 0.38 85.89  

12

סקופ 0.39 73.94  

 

       

 

מדד תל אביב 100

1251.94    

 

מדד תל אביב 25

1379.8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
גבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מניות אושנסי על תל אביב 2013

במסגרת מעקב תיקי ההשקעה שאני מנהל על מניות תל אביב כול שנה בערך בתאריך הזה – מאי אפריל , אני מסכם את תוצאות תיק ההשקעה  שפתחנו כאן לפני שנה על האסטרגיה של אושנסי.
כזכור אושנסי בוחר את תיק המניות שלו על ידי סינון המניות שהתייקרו הכי הרבה בשנה האחרונה וגם שמכפיל המכירות שלהם קטן מאחד. במחקר שהוא ביצע על 50 השנים משנת 1956 עד 1996 הוא השיג על התיק הזה שמוחלף מידי שנה תוצאות מדהימות.
להלן תוצאות הנבחרת של שנת 2012 :

#

שם חברה

מכפיל מכירות P/S<1

מומנטום בשנה האחרונה

רווח והפסד

1

מיחשוב ישיר קב

0.114

49.43% 

26.2+8.5d=34.7%

2

חממה סחר

0.108

31.60%

13.6%

3

תיגבור

0.098

22.39%

10.2+5.5d=15.7%

4

כפרית

0.135

30.81%

-1.7%

5

אלעד גלובל

0.262

7025%

16%

6

ברנד

0.209

32.69%

3.3%-

7

קרסו

0.285

205.30%

18.4%

8

תפרון

0.178

15.17%

17.1%

9

אפקון החזקות

0.164

12.61%

18.6%

10

ניסקו תעשיות

0.239

31.42%

5.3%

11

אמת

0.287

97.42%

39.5+5.2d=44.7%

12

גטר

0.194

            12.76%

6%

15.42


מדד תל אביב 100

981.46

1094.4

11.5


מדד תל אביב 25

1072.77

1228.3

14.49


הוספתי את תשואת הדיבדנד לתשואה הכוללת אם הייתה חלוקת דיבדנד. המחירים בחישוב תשואת הדיבדנד הינם המחיר בסוף הרבעון הראשון של שנת 2012.
המחירים והתשואות מחושבים לפי התאריך של ה14\4\2013.
להלן תוצאות נבחרת אושנסי לאורך שלוש השנים האחרונות מול מדד תל אביב 25 ומדד תל אביב 100.

אסטרטגיה

נבחרת אושנסי

תל אביב 100

תל אביב 25

2009

74.5

53.1

49.6

2010

15.38

5.36

8.45

2011

18.2 –

18.35-

18.58-

2012

15.42

11.5

14.49

ממוצע מצטבר

17.49%

10.08%

10.8%


להלן התיק לשנת 2013 באדיבות הסקרינר על מניות תל אביב:

 

שם חברה

מכפיל מכירות P/S<1

מומנטום בשנה האחרונה

רווח והפסד

1

ארקו החזקות 89.065% 0.034

2

סינרג'י כבלים 168.08% 0.08

3

קבוצת נץ 115.57% 0.088

4

מי עדן 139.92% 0.138

5

צור    109.5% 0.143

6

תיגבור 51.06% 0.121

7

ניסן 57.354% 0.142

8

דורי קבוצה 59.538% 0.161

9

ראלקו 80.591% 0.246

10

תדיראן הולדינגס 41.528%    0.104

11

אל על 30.802% 0.039

12

אלקו החזקות 40.233% 0.124מדד תל אביב 100

1094.4    


מדד תל אביב 25

1228.3    


גבי

אושנסי 2012

 

במסגרת מעקב תיקי ההשקעה שאני מנהל על מניות תל אביב כול שנה בערך בתאריך הזה – מאי אפריל , בפוסטים הקרובים אסכם את תוצאות תיקי המניות שפתחנו בבלוג בתפוז לפני כשנה.
לאחר מכן אסכם את שנת ההשקעות שלי.

להלן תוצאות תיק המניות של אושנסי כפי שהצגנו כאן לפני שנה , כזכור אושנסי בוחר את תיק המניות שלו על ידי סינון המניות שהתייקרו הכי הרבה בשנה האחרונה וגם שמכפיל המכירות שלהם קטן מאחד. במחקר שהוא ביצע על 50 השנים משנת 1956 עד 1996 הוא השיג על התיק הזה שמוחלף מידי שנה תוצאות מדהימות.

שהתוצאות לא כוללות דיבדנדים שבוודאי יעלו את התשואה בעוד כמה אחוזים.

להלן הנבחרת של שנת   2011 , הרווחים \ הפסדים חושבו לפי ה20 במאי 2012:


#

שם חברה

מכפיל מכירות

P/S<1

מומנטום בשנה האחרונה

PMay20011/PMay2010

רווח –הפסד

1

מיחשוב ישיר קב 

0.182

117.34%

49.43%

2

אינטרגאמא 

0.126

47.45%

41.94% –

3

כרמל אחזקות 

0.111

35.71%

12.81%

4

אפריקה תעשיות 

0.218

64.35%

8.51% –

5

כרמית 

0.328

108.17%

41.58% –

6

אייביטרנס 

0.289

66.89%

30.38% –

7

רקח 

0.277

51.92%

34.7% –

8

כנפיים 

0.044

20.26%

29.15% –

9

דנאל כא 

0.354

72.20%

6.88%

10

אשדר 

0.094

22.14%

36.31% –

11

טיב טעם 

0.333

48.63%

51.75% –

12

ראלקו 

0.258

32.83%

13.27% –

18.2% –


מדד תל אביב 100

1202.16

981.46

18.35% –


מדד תל אביב 25

1317.69

1072.77

18.58% –


להלן תוצאות נבחרת אושנסי לאורך שלוש השנים האחרונות מול מדד תל אביב 25 ומדד תל אביב 100.


אסטרטגיה

נבחרת אושנסי

תל אביב 100

תל אביב 25

2009

74.5

53.1

49.6

2010

15.38

5.36

8.45

2011
18.2 –
18.35-
18.58-

ממוצע מצטבר

5.09%

1.21%

1.15%


זה ברור שהתוצאות האלו יתחילו להיות מדד יותר רציני עוד כמה שנים כי שלוש שנים זה לא מספיק זמן אבל עדיין ניתן לראות שאושנסי מכה את מדדי תל אביב שוק על ירך וזה עוד לפני חישוב הדיבדנדים מצד אחד , ומצד שני מכיוון שהמניות בתיק ההשקעה של אושנסי בעלות סחירות נמוכה עד נמוכה מאוד מי שירצה לממש את התיק הזה בפועל על מניות תל אביב ישלם "עמלת" סחירות מאוד גבוהה.

להלן התיק לשנת 2012 באדיבות הסקרינר על מניות תל אביב#

 

 

שם חברה

מכפיל מכירות P/S<1

מומנטום בשנה האחרונה

רווח והפסד

1

מיחשוב ישיר קב

0.114

49.43%


2

חממה סחר

0.108

31.60%


3

תיגבור

0.098

22.39%


4

כפרית

0.135

30.81%


5

אלעד גלובל

0.262

7025%


6

ברנד

0.209

32.69%


7

קרסו

0.285

205.30%


8

תפרון

0.178

15.17%


9

אפקון החזקות

0.164

12.61%


10

ניסקו תעשיות

0.239

31.42%


11

אמת

0.287

97.42%


12

גטר

0.194

            12.76%
מדד תל אביב 100

981.46

18.35% –מדד תל אביב 25

1072.77

18.58% –
 


 

 גבי

 

אושנסי 2011

לפני שנה הצגנו כאן את נבחרת אושנסי על מניות תל אביב

והנה התוצאות:


#

שם חברה

מכפיל מכירות

P/S<1

מומנטום בשנה האחרונה

PMay2008/PMay2009

רווח –הפסד

1

דור אלון

0.135

346.70%

-3.11

2

דורי בניה

0.213

441.15%

10.59

3

נקסטקום

0.184

164.46%

-46.1

4

דנאל כא

0.232

192.64%

72.2

5

טלדור

0.197

155.92%

26.74

6

אידיבי אחזקות

0.138

121.30%

-0.97

7

וואן תוכנה

0.348

218.34%

110.45

8

אוריין

0.414

163.03%

37.19

9

ביכורי השדה

0.438

160.75%

-14.18

10

ב.יאיר

0.813

434.37%

-9.26

11

אפקון תעש


0.211


92.89%


-18.01

12

סאני

0.84

320.65%

18.98

15.38%


מדד תל אביב 100

1141 

1202.16

 5.36%


מדד תל אביב 25

1215 

1317.69

8.45%


שוב אני מזכיר שהתוצאות הם מאמצע אפריל השנה והם לא כוללות דיבדנדים שבוודאי יעלו את התשואה בעוד כמה אחוזים.

אסטרטגיה

נבחרת אושנסי

תל אביב 100

תל אביב 25

2009

74.5

53.1

49.6

2010

15.38

5.36

8.45

ממוצע מצטבר

41.89%

27.0%

27.11%להלן הנבחרת לשנת 2011


#

שם חברה

מכפיל מכירות

P/S<1

מומנטום בשנה האחרונה

PMay20010/PMay2009

רווח –הפסד

1

מיחשוב ישיר קב 

0.182

117.34%


2

אינטרגאמא 

0.126

47.45%


3

כרמל אחזקות 

0.111

35.71%


4

אפריקה תעשיות 

0.218

64.35%


5

כרמית 

0.328

108.17%


6

אייביטרנס 

0.289

66.89%


7

רקח 

0.277

51.92%


8

כנפיים 

0.044

20.26%


9

דנאל כא 

0.354

72.20%


10

אשדר 

0.094

22.14%


11

טיב טעם 

0.333

48.63%


12

ראלקו 

0.258

32.83%
מדד תל אביב 100

1202.16
מדד תל אביב 25

1317.69
למה נוסחאות הקסם ממשיכות להכות את המדדים?

 

 

 

 

 

למה נוסחאות הקסם ממשיכות להכות את המדדים?

 

נתקלתי לאחרונה בהרבה טענות כנגד נוסחות קסמים למיניהם – כגון של גרינבלט או של אושנסי שהם כבר לא רלוונטיות מפני שכולם מכירים אותם.

בעצם מי שטוען שאבד הכלח על נוסחות הקסמים של גרינבלט , יכול באותו אופן לטעון שאבד הכלח גם על השקעות ערך – כי הרי כולם מכירים את השיטה ולכן ברור שהיא כבר לא עובדת…כולם יודעים שמשתלם לקנות מניות במכפילים זולים ולכן ברור שזה כבר לא ריווחי יותר…

מה שדרבן אותי להעלות את הפוסט הזה , זה מפגש עם בחור צעיר , בסוף שנות העשרים לחייו , שמגשש את דרכו בהשקעות בזמן האחרון , בגלל שהבחור מכיר אותי ואת הבלוג הוא פנה אלי בעבר מספר פעמים בכדי לדבר…

ברגע שהוא העלה את הטענות הנדושות (לטעמי) , על כך ששיטות הערך מפורסמות וגלויות לעין כול החלטתי להגיב על כך בצורה פומבית:

הסיבה לכך שהשקעות ערך ימשיכו לעבוד תמיד , כמו גם נוסחאות קסם למיניהן היא אחת:

מאוד קשה להתמיד בהם.

הקושי העיקרי בשיטת הערך אינו קושי אינפורמטיבי , כלומר הקושי בלהשיג את המידע הרלוונטי אינו עיקר הבעיה , עיקר הבעיה נמצא במישור המנטלי: 

(1) המנטליות של השקעות הערך – השקעות באמצעות נוסחאות , דורשת מהמשקיע ללכת נגד הזרם הכללי של המשקיעים – חוק העדר פשוט טבוע בנו בצורה אינהרנטית , זה חלק מהאניסטינקטים שלנו ולכן זה קשה מאוד ללכת נגד הזרם , קשה לקנות מניות שמופיעות באיזשהו סקרינר במקום לקנות את טבע או כיל או מנית גז-נפט שמופיעים בחדשות מידי יום.

(2) המנטליות של השקעות הערך – השקעות באמצעות נוסחאות , דורשת מהמשקיע לא לעשות דבר במשך הרבה מאוד זמן- שימו לב שאדם ממוצע מעוניין כול הזמן לבצע פעולות בתיק. מאוד קשה לעצור את הדחף לבצע שינויים ותיקונים בתיק. אין כמעט אנשים שמסוגלים להחזיק מניה בסבלנות לאורך שנים , בטח כשמדובר בתיק שמחליפים מידי שנה בלבד. עשרות מחקרים נעשו על כך שריבוי פעולות רק מוריד את התשואות ובכל זאת קשה לנו להתמודד עם חוסר המעש.

אלו שני דברים שסותרים את התכונות הטבעיות שלנו וכול עוד יהיה קשה לבצע אותם מובטח לנו שנוסחאות הקסם ימשיכו לעבוד.

נוסחת הקסם הפשוטה ביותר שאני מכיר , היא לקנות ולהחזיק את 25 המניות הגדולות במדד (מדד תל אביב 25 או מדד הדאו למשל) , למעשה היא כול כך פשוטה – כול מה שצריך זה רק לקנות תעודת סל על מדד מניות – שזה מדהים עד כמה היא ריווחית.

הראיה הגדולה ביותר לכך שהנוסחה הזו ריווחית בצורה מדהימה היא שהרוב המוחלט של קרנות הנאמנות ומומחי ההשקעות למינהם השונים אינם מצליחים להכות אותה – את המדדים – באופן מובהק.

בנוסף , היא הפכה להיות הסרגל הנפוץ ביותר למדידת ריווחיות.

הנוסחה הזו אינה זוהרת בכלל , היא גם לא דורשת שום פעולה מיוחדת , רק לקנות את המניות הגדולות ולהחזיק אותן , ובכל זאת היא הטובה ביותר בעולם. אתם יודעים למה היא כול כך ריווחית ? כי היא נגד הטבע האנושי , היא הולכת נגד זרם המשקיעים שמחפש אקזוטיות ופיקנטיות , והיא לא מצריכה שום פעולה – רק לקנות בלי למכור…

הנוסחה הזו בעצם מבוססת על מר שוק כי היא קונה רק את המניות הגדולות ביותר ובכל זאת היא מצליחה מעל ומעבר , אתם יודעים למה , אושנסי מסביר בספרו שקנית מדד מצליחה רק מפני שהיא פעולה קונססטנתית – כלומר פעולה קבועה ללא גחמות אישיות של המשקיע , פעולה לפי החוק. בכלל כול נוסחה שתתמידו בה לאורך שנים גם אם היא לא מדהימה , היא תכה את המדדים מהסיבה הזו של ההתמדה.

ראיה נוספת לנכונות הנוסחאות בשנים האחרונות טמונה ברשימות כאן מימין בבלוג  (-תחת הכותרת מעקב אסטרטגיות ) , ברשימות האלו אני מנהל בארבע השנים האחרונות , בדיקת תשואות של מספר נוסחאות כאן בתל אביב.

4 שנים זה אומנם לא בהחלט לא מספיק זמן , אבל עוד חמש – שש שנים מהיום זה כבר יהיה ראיה מוחצת לטעמי האישי.

משפט אחרון לסיום:

משום מה , עוד לא נתקלתי בטענה , שניתוח טכני לא עובד יותר בגלל שכולם מכירים את העקרונות לפיו הוא עובד…

גבי זי