סקרינר על מניות תל אביב

הסקרינר על מניות תל אביב עודכן בנתוני הדוחות של יוני 2013.

בברכה.

גבי.