מניפולציות על תזרים תפעולי – חלק 2.

 

 

 

 

בפוסט הנוכחי אנחנו ממשיכים להסביר את ההתאמות שנוספות לרווח הנקי שמהם מורכב התזרים התפעולי של החברה.

הנה שוב דוח הדוגמה של התזרים התפעולי של רמי לוי משנת 2008:

הפחתת ניכיון עליית ערך אגרות חוב  – ניירות ערך שהחברה מכרה לציבור – ההפחתה של ערך האגחים מתבצעת על ידי היוון החוב וכפי שמופרט בדוגמה בפוסט הבא בנושא.

גם במקרה הזה , בגלל שלא מדובר בכסף שבאמת נכנס או יצא מכיס החברה מוסיפים אותו לרווח הנקי בחזרה.

הפסד מהחזקה הדדית של אגרות חוב – כאשר חברה בת של החברה המדווחת קנתה אגח להמרה של החברה שמחזיקה אותה – חברת האם –  במחיר נמוך משווי ההתחייבות של החברה האם , אזי נרשם הפסד לחברה האם כתוצאה מהרכישה הזו.

 לדוגמה אם חברה א' מחזיקה חברת בת ב' וחברה א' הנפיקה אגח להמרה במחיר של 100 ובריבית של 5% והריבית במשק עלתה כך שכעת האגח נסחר במחיר של 95 וחברה ב' – החברה בת – קנתה אותו במחיר הזה , ההפרש של ה 5 יוכר כעת כרווח של החברה האם – חברה א' – ולכן צריך להוריד אותו בחזרה בחישוב התזרים.

במקרה שלנו כאשר חברות הבת של חברת רמי לוי קנו את האג"ח של רמי לוי במחיר גבוה ממחיר ההנפקה כפי שארע לחברות רבות במהלך שנת 2008 – אזי נרשם לרמי לוי הפסד בסך של 529,000 שקל.

ירידת ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן  דרך רווח והפסד – בעברית פשוטה הסעיף הזה פשוט הוא ההפסד של החברה על מניות ואגחים שהיא מחזיקה – אבל ההפסד הזה מחושב לא לפי מחיר השוק שלהם אלא לפי השווי ההוגן שלהם – כלומר לפי אומדן שביצע גוף "בלתי תלוי" עבור החברה , השווי ההוגן הוא בעצם הערכה יותר גבוה בדרך כלל משווי השוק כיוון שהיא משקפת ערך נוסף שנמצא בנכס עבור הבעלים. זוהי דוגמה בולטת לסעיף שיכול לשנות את התזרים התפעולי , השווי ההוגן יכול לטפס כלפי מעלה ובכך להגדיל את התזרים התפעולי.

הפסד מימוש רכוש קבוע – התמורה שהתקבלה כתוצאה ממכירה של רכוש קבוע , למשל כהמשך לדוגמה בפוסט הקודם , אם החברה מכרה את משאיות התובלה שעלו לה 10 מיליון שקל , והחברה כאמור מכרה אותם ב6 מיליון שקל אזי ההפרש בין הסכומים  , כלומר 4 (בניכוי עלות המכירה) יכנסו לסעיף הזה .

ירידה במיסים נדחים – מיסים נדחים הם מיסים שהחברה חייבת לשלם , אך זמן התשלום אינו בתקופת הדוח הנוכחי אלא בעתיד. ירידה במיסים נדחים – זהו השינוי בסכום המס הנדחה. כלומר סכום הכסף שלא צריך לשלם כמס.

ירידה בנכסים , התחייבות בגין הטבות לעובדים – השינוי בסך ההתחייבויות של החברה לתשלומי פיצויים בעתיד לעובדי החברה. למשל אם בדוח הקודם החברה הייתה חייבת 5 מיליון שקל פיצויים וכעת היא חייבת רק 3 מיליון שקל , הסעיף הזה יכיל 2 מיליון שקל.

גבי זי


מניפולציות על תזרים תפעולי – חלק 1.


 

 

מניפולציות על תזרים תפעולי

חברה עם תזרים מזומנים חזק היא חברה חזקה , התזרים התפעולי של חברה הוא אחד מאבני היסוד של השקעות ערך לבחינת החברה , מהסיבה הזו חברות נוטות לפעמים להגדיל את התזרים שלהם גם בצורות לא לגמרי טהורות…

סדרת הפוסטים הנוכחית תעסוק בשיטות השונות להגדלת תזרים המזומנים וכיצד אפשר לגלות את ההטיות הללו.

ראשית כדי להבין את הדרכים להטיית התזרים נזכיר כאן שוב כיצד מחושב התזרים התפעולי בדוחות. 

הנה לדוגמה התזרים של חברת רמי לוי מתוך הדוח השנתי של  2008:

אנחנו נתמקד בדוחות מתל אביב אבל הניתוח הזה נכון גם לחברות אמריקאיות , השמות של הסעיפים לעיתים קצת שונה , אבל המשמעות זהה.

 כפי שניתן לראות התזרים השוטף  הוא סכום של שני גורמים –

(1) שורת הרווח הנקי

(2) וההתאמות שנוספו לו.

ההתאמות הללו (- מה שסימנו בתור סעיף (2)) בנויות מהרשימה הבאה שמופיעה בנספח א' של אותו הדוח :


הרשימה הזו מורכבת מכול הכספים ( – שקשורים לתפעול העסק – ) שלא יצאו בפועל מכיסה של החברה החוצה ולמרות זאת כאשר הרווח הנקי חושב מסך המכירות הם הופחתו מסך המכירות כדי להגיע לשורת הרווח הנקי.

ברור שככול שהסכום ברשימה הזו יהיה גדול יותר כך תזרים המזומנים יהיה גדול יותר – לכן ישנו אינטרס ברור לחברות להגדיל את הסכומים שברשימה הזאת.

לכן , לפני שנתחיל להבין איפה קל לחברות להגדיל את התזרים נסביר בקצרה בפוסטים הבאים את הסעיפים שמהם בנויים ההתאמות כי הם לב ליבו של התזרים:

פחת רכוש קבוע – ערך הרכוש של  החברה שירד כתוצאה מבלאי , למשל אם יש לחברה משאיות להובלה , השווי שלהן יורד משנה לשנה אבל הפחת הזה הוא לא כסף שיוצא בפועל מכיס החברה אלא שיערוך של הפחת. הכסף הזה כבר יצא מהחברה כשהיא קנתה את המשאיות הללו , פשוט השווי של המשאיות הולך ויורד משנה לשנה.

ישנם מספר שיטות חשבונאיות איך לחשב את הפחת השיטה המפורסמת ביותר היא שיטת הקו הישר – לדוגמא, חברה שרכשה משאית במחיר של 10 מיליון ש"ח , ובכוונתה להשתמש במכונה זו חמש שנים , עליה להפחית כל שנה משווי המשאית 2 מיליון ש"ח .


גבי זי