ההשפעות של חלוקת דיבדנד – פוסט אורח (3) מאת גלעד רוזבן

מהם ההשפעות של חלוקת דיבידנד על מניה ?

 דיבידנד (DIVIDEND) הוא תשלום המחולק ע"י חברה לבעלי מניותיה מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה.משהכריזה חברה על חלוקת רווחים לבעלי המניות קיימים שני תאריכים חשובים : יום הקום ויום האקס.

יום "הקום" הוא יום המסחר שבסיומו בעלי המניות המחזיקים במנייה יהיו זכאים לחלוקת הדיבידנד אשר עשויה בפועל להיות במועד מאוחר יותר. יום האקס הוא יום לאחר יום הקום ובו רוכשי המנייה לא יקבלו את הדיבידנד שהוכרז. ביום המסחר הבא לאחר יום הקום, שער הבסיס יהיה מחיר הסגירה של יום הקום פחות הערך הכספי של הדיבידנד למנייה.

לדוגמא אם שער הסגירה ביום הקום היה 120 אגורות למנייה וחלוקת הדיבידנד הייתה 20 אגורות למנייה אז שער הבסיס ליום המסחר הבא יהיה 100 אגורות.

ישנן מספר סיבות טובות לקנות מניות של חברות שמחלקות דיבידנד במיוחד אם אלו נסחרות מתחת לשווי הכלכלי שלהן:

1. חלוקת הדיבידנד מפחיתה בפועל את כמות ההיצע ולכן תורמת לעליות. לאחר חלוקת דיבידנד השווי הכספי של ההיצע העומד למכירה נמוך יותר ולכן מספיקה כמות נמוכה יותר של כסף על מנת להעלות את מחיר המנייה.

2. חברה רווחית ויציבה המחלקת באופן קבוע את רווחיה הראויים לחלוקה יוצרת מצב ובו החזקה במנייה דומה יותר להחזקה באיגרת חוב ארוכת טווח (ופחות מסוכנת) ולכך השפעה פסיכולוגית רבה.

3. עצם חלוקת הרווחים עצמה יוצרת מצב ובו בעלי המניות מושקעים פחות במניה (בהנחה שמחירה לא עלה השתנה) ולכן חשופים לפחות סיכון שכן חלק מההשקעה הם כבר החזירו ע"י הדיבידנד.

4. במידה והמנייה נסחרת מתחת לשווי הכספי שלה, סביר להניח שחלוקת הדיבידנד תהיה באחוזים גבוהים (למשל 10% בשנה) חלוקת הדיבידנד עצמה תפתור בהדרגה ולאורך זמן את הדיסקאונט הקיים במנייה ותקרב את מחירה למחיר המייצג ערך כלכלי יותר.

5. חלוקת הדיבידנד עשויה לשפר את הפרמטרים הכלכליים של החברה. התשואה להון שהחברה משיגה גבוהה יותר שכן ע"י חלוקת הדיבידנד ההון העצמי של החברה פוחת. ככל שחברה זקוקה לפחות מזומנים כדי להמשיך ולקבל את אותו רווח תפעולי היא תחשב לטוב יותר ותצדיק מחיר גבוה יותר.

6. חלוקת הדיבידנד מאפשרת לשחקנים גדולים לממש את חלק במניה מבלי "להפיל" את השוק. לעומת זאת, במנייה של חברה שלא מחלקת דיבידנד, מכירה בסכום דומה עשויה לגרום לקריסה מהירה של המנייה.

7. לחלוקת הדיבידנד השפעה פסיכולוגית על המשקיעים כאשר הם מרגישים שהם אינם שותפים רק לסיכונים של החברה אלא גם לסיכויים ולרווחים בעוד בעלי השליטה בחברה נתפסים כאמינים יותר ע"י ציבור במשקיעים.

8. בהנחה שמצאתם חברה שלדעתכם נסחרת מתחת לערה הכלכלי, חלוקה עקבית של דיבידנד בחברה עשוי לסמן שהיא אכן כזאת ושרווחיה בשנה האחרונה אינם מקריים שכן לחברה היסטוריה של חלוקת רווחים ושיתוף המשקיעים.

 גלעד

gilad.rozban@gmail.com