מניפולציות על תזרים תפעולי – חלק 6


 

 

לסיום נושא התזרים נדון בשנויים של שני יחסים חשובים שנלקחים מהתזרים.

1. היחס בין החשבונות לקבל לבין סך ההכנסות.

היחס הזה בעצם מגלה לנו כמה החברה סובלנית בתשלום על מוצריה ביחס להכנסות שלה.

ככול שהיחס קטן יותר זה אומר שהחברה מקבלת את התשלומים עבור המוצרים שלה בצורה יותר חלקה ושוטפת.

כאשר היחס הזה עולה בצורה חדה כלפי מעלה זה אומר שהחברה בבעיית גביה רצינית או כי יש בעיה כללית בשוק או כי זו בעיה ספציפית בחברה או מכול סיבה אחרת.

אם החברה תקועה עם מלאי סחורה שהוא לא רלבנטי היא עלולה למכור אותו בתנאים של "שלם אחר כך". אם לחברה ישנה בעיה פיננסית אחרת היא גם תנסה 'להעמיס' על הסעיף של החשבונות לקבל את כול החוסרים שלה כפי שראינו בחלק מהפוסטים הקודמים.

יתכנו מצבים נוספים שבהם סעיף החשבונות לקבל גודל באופן משמעותי – למשל כאשר עסקה עתידית שעדיין לא נכנסה בפועל נכנסת תחת הסעיף הזה. המשותף לכול המקרים האלו הוא רצון לייפות את התזרים תחת הסעיף של חשבונות לקבל.

אז מה עושים?

בודקים את היחס בין החשבונות לקבל לבין סך ההכנסות במשך מספר שנים-רבעונים אחורה – וכול המרבה הרי זה משובח , ובודקים אם ישנה חריגה ביחס לאורך התקופה.

גם אם ישנה חריגה כלפי מטה (כלומר שהיחס פתאום קטן בצורה חדה) תיתכן בעיה – למשל במקרה שבו דנו בפוטס הקודם , כאשר החברה מוכרת את חובותיה לחברת שתגבה עבורה את הכסף.

2.  היחס בין המלאי לבין סך המכירות.

גם כאן נבדוק את היחס הזה לאורך שנים אחורה – אם פתאום ישנו גידול במלאי אז כנראה שיש בעיה לחברה. השלב הבא בדרך כלל יהיה במקרה הטוב הורדת מחירים ובמקרה הרע מחיקת מלאי.

זהו בעצם האנידיקטור החזק ביותר לכך שצפויה ירידה ברווחיות. צריך לסייג ולומר שהאינדקטור הזה לא שייך בחברות ללא מלאי , למשל בחברות פיננסים או בחברות שילוח או בכול חברה אחרת מתחום השירותים אבל בשאר החברות – מזון , בגדים , סחורות , מחשבים האינדיקטור הזו הוא אחד הבסיסיים להשקעה

אז מה עושים ?

מחשבים את היחס בין המלאי לבין סך ההכנסות במשך מספר שנים-רבעונים אחורה – וכול המרבה בבדיקות הרי זה משובח , ובודקים אם ישנה חריגה ביחס הזה לאורך התקופה.

גם אם ישנה חריגה כלפי מטה (כלומר שהיחס פתאום קטן בצורה חדה) תיתכן בעיה – כי המשמעות שלו היא שהחברה לא מייצרת יותר את המוצר שלה , זה בעצם אומר לנו שהחברה לא תוכל יותר למכור כי אין לה מלאי.

גבי זי


מניפולציות על תזרים תפעולי – חלק 3חלק שלישי בהסבר הדוחות הכספיים כיצד מחשבים תזרים תפעולי מתוך הרווח הנקי. ( דוח ההתאמות בחישוב התזרים התפעולי מתוך הרווח הנקי)

החלק הזה יעסוק בסעיפים  שעוסקים בשינויים בהתחייבויות החברה מצד אחד ומצד שני שינויים בהון החברה – ברכוש החברה.

השינויים האלו הם שינויים שמשפיעים בצורה ישירה על גודל תזרים המזומנים של החברה כתוצאה מהפעילות השוטפת שלה  וזה  בניגוד לסעיפים הקודמים שדנו בכסף שלא באמת נכנס או יצא מהחברה כאן מדובר על שינויים בסכומי הכסף שהחברה חייבת או שחייבים לה באמת.

ירידה במיסים שוטפים לקבל (לא להתבלבל , ישנו סעיף נוסף דומה – אך שונה – ירידה-עליה במיסים שוטפים לשלם בהמשך ) ירידה במיסים שוטפים לקבל מבטאת את השינוי בסכום המס שהחברה צריכה לקבל ממס הכנסה ביחס לדוח הקודם. למשל במקרים בהם החברה הפסידה כסף ולכן מגיע לה החזר מס. אם למשל חברה קיבלה 2 מיליון שקל בשנה שעברה והשנה היא צריכה לקבל רק מיליון וחצי שקל (בגלל – שההפסדים שלה קטנו למשל…) אזי ישנה ירידה של חצי מיליון שקל במיסים השוטפים לקבל.

ירידה בלקוחות – ירידה של חובות הלקוחות של החברה ביחס לדוח הקודם , למשל אם בדוח הקודם הלקוחות היו חייבים לחברה 3 מיליון שקל וכעת הם חייבים רק 2 מיליון שקל אז ישנה עליה של מיליון שקל בכמות המזומנים של החברה. ולהיפך – אם גודל חוב הלקוחות עלה אז ישנה ירידה בכמות המזומנים.

זהו אחד מסעיפי המפתח למציאת בעיות בחברה אם ישנה עליה קבועה בחובות הלקוחות לחברה זה אומר שלחברה יש בעיה בגבית הכספים.

ירידה בחייבים ויתרות חובה – ירידה בסך החובות שגופים שאינם לקוחות כלפי החברה –  אך היו חייבים כסף לחברה ושלמו את חובם ולכן סך החוב ירד.

ירידה במלאי – השינוי במלאי הסחורות של החברה בתקופת הדוח , זהו בעצם הכסף שהתקבל ממכירת מלאי החברה. זה גם סעיף מפתח לבחינת בעיות בחברה. אם ישנו גידול חריג במלאי החברה לאורך זמן זה אומר שלחברה יש בעיות בלמכור את המוצרים שלה.

עליה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים – השינוי בחובות החברה כלפי הספקים שמספקים לה את חומרי הגלם ומה שדרוש לחברה כדי לייצר את הסחורה שהיא מוכרת , למשל אם בתחילת תקופת הדוח החברה הייתה חייבת 2 מיליון שקל ובסוף התקופה החברה הייתה חייבת 3 מיליון שקל לספקים שלה , אזי ישנה עליה של מיליון שקל בסך הכספים שהחברה חייבת.

עליה במיסים שוטפים לשלם השינוי בכמות המיסים שעל החברה לשלם בעקבות שינוי בהכנסות החברה , אם החברה צריכה לשלם יותר מס למשל עקב גידול ברווחים – התזרים התפעולי שלה ירד בשיעור העליה במסים השוטפים שהיא צריכה לשלם.

עליה בזכאים ויתרות זכות – השינוי בכמות הכסף שהחברה חייבת בזמן הקרוב לעובדים – כגון משכורות או פיצויים או כספים אחרים שהחברה חייבת אבל לא קשורים ישירות לספקים של חומרי גלם או ספקים שקשורים לתפעול.