חישוב DCF על מניות תל אביב . חלק 6

 

 

הגענו למרכיב השלישי בחישוב ה

 DCF  – הערכת צמיחת הרווחים של החברה.

בפוסט הנוכחי נעסוק בהערכת הצמיחה של החברה.

ישנם שלושה דרכים בסיסיות כיצד לקבוע את קצב הגידול ברווחיות של החברה:

(1) על סמך העבר – זאת לא הדרך המומלצת ביותר לקבוע את גידול החברה כי לא תמיד מה שהיה הוא שיהיה.

(2) על סמך האנליסטים – דמורדראן מוכיח באותות ובמופתים שהדרך הזו ממש לא , אבל ממש לא מומלצת ואין לה בדרך כלל שום אחיזה במציאות , מה גם שאנחנו מחפשים דרך לחשב DCF על כלל המניות  שנסחרות בתל אביב ואין לנו תחזית צמיחה כזו על כלל מניות תל אביב.

(3) על סמך הנתונים הפונדמנטליים של החברה – הדרך המומלצת ביותר על ידי דמורדראן .

אנחנו נתמקד בדרך השלישית.

בדרך הזו אנחנו בודקים את המכפלה של שני הגורמים הבאים :

(א) כמה כסף החברה השקיעה בחזרה בחברה מהרווחים שלה (הכסף שלא חולק כדיבידנד למשקיעים , )  אנחנו נחשב את ממוצע הכסף שהושקע בחזרה בחברה בחמש השנים האחרונות , ישנם מספר דרכים לחשב את הערך הזה ואנו נציג כאן שניים מהם: (1) בדרך הראשונה נתייחס לזה כממוצע של : הרווח הנקי פחות הדיבידנדים לחלק לסך הרווח הנקי.

אז אם חברה א'  הרוויחה  105 שקל וחילקה 30  שקל אז שיעור ההשקעה מחדש הינו : 71.4%   (  =   105   /(30  – 105)     ) , נעשה את זה על חמש השנים האחרונות כי יכול להיות שהשנה הנוכחית יוצאת דופן ונחשב את הממוצע.

(ב) כמה כסף החברה יודעת לעשות על ההון שלה.  הרווח הנקי חלקי ההון העצמי של החברה – גם פה כדי לחשב את הערך הזה על מניות תל אביב אני אשים את הממוצע של השנים האחרונות במקום לשים את השנה האחרונה בלבד.

נניח למשל שהוא עומד בחברה א'  על 15%.

אז בדוגמה הנוכחית קצב הגדילה של חברה א'  שווה ל  15% * 71.4%  =  10.7%

חשוב להבין שזה בעצם החסם העליון של הצמיחה , הצמיחה לא תוכל לעבור את הערך הזה יתכן אבל שהיא תהיה נמוכה יותר …

עוד משהו שחשוב להבין : הדרך שהצגתי כאן אינה הדרך הטובה ביותר – מפני שהיא מניחה שכול הרווח הנקי שלא חולק כדיבידנד מושקע בחזרה בחברה ביצירת רווחים חדשים.

וזאת כמובן הנחה לא נכונה בהכרח. הדרך היותר נכונה , היא לחשב את הכסף המושקע בחזרה – כסכום של ההוצאות ההוניות של החברה והשינויים בהון העובד של החברה – כפי שראינו בחישוב התזרים החופשי של החברה.

כול עוד אין לי את הנתונים הללו על כלל המניות (ההוצאות ההוניות של החברה והשינויים בהון העובד של החברה – ושוב , אם מישהו מהקוראים רוצה לשתף אותנו בנתונים הללו על כלל מניות תל אביב נשמח לקבל אותם , )  אני אשתמש במה שיש לי ואהיה קונסיסטנטי עם הפוסט הקודם:

אני אוריד מהרווח ההוני של החברה שמורכב כאמור מהדיבדנדים שחולקו , מקניית – מכירת המניות ומהגדילה בהון את הדיבדנדים ואת הקנייה – מכירה של מניות ואשאר עם הגדילה בהון בלבד.  

ובמילים אחרות  כדי לחשב את הכסף שהושקע בחזרה בחברה אני אקח את הגדילה בהון מהדוח הנוכחי ביחס לדוח הקודם.

( אם אחליט לקחת במקום הגדילה בהון את השינוי במזומנים מתוך המאזן – כפי שדמורדאן הציע לי במייל ששלח , וכפי שהקורא מהטמה במבי הציע , אפחית מהגדילה בהון החברה את המזומנים , בכול מקרה אני אשמור על קונסיסטנטיות בחישוב התזרים והצמיחה , ואדאג שהחישובים יהיו מתואמים.

הקונסיסטנטיות בחישוב ה DCF מאוד מאוד חשובה ודמורדראן מדגיש אותה לאורך כול הקורס , אז אם אנחנו מחשבים את התזרים החופשי לבעלי המניות באמצעות הרווח ההוני מן הראוי שנצמד אליו גם בחישוב הצמיחה של החברה.)

כנל לגבי חישוב התשואה להון – התשואה לצורך החישוב הזה תלקח לא מהרווח הנקי אלא מהתשואה ההונית וכפי שהוסבר בפוסט הקודם.

 עוד שני הערות פחות חשובות :

(1) אנחנו מחשבים כאן  DCF  רק עבור ה EQUITY   של החברה ולא עבור כול החברה , אם היינו מחשבים עבור כול החברה הנוסחה הייתה שונה , למשל הפרמטר לבדיקת צמיחת הרווחים היה הרווח התפעולי פחות המיסים ולא הרווח הנקי.

(2)  ישנו גורם נוסף בנוסחה שלא נכנסתי אליו כאן , והוא במקרה שידוע לנו על שינוי בתשואה להון בחברה כתוצאה מפרוייקטים חדשים או השקעה חדשה וכו. המידע הזה רלוונטי כשמחשביםDCF  ספציפי לחברה ולא כמו במקרה שלנו בחישוב לכלל המניות.

גבי זי