גבי זי , סקרינר מניות תל אביב | המניות היעילות ביותר

Close X


סקרינר מניות תל אביב - המניות היעילות ביותר


בחר פרטמטר מהרשימה וסקרין את זה!


הסקרינר על מניות תל אביב מאפשר לך לדרג את מניות תל אביב לפי הסרגל שאתה בוחר:
דרגו את המניות לפי מכפילים או נט נטס כדי לקבוע מי המניות הכי זולות.
דרגו לפי גובה התשואה להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי ריווחיות.
דרגו לפי יחס חוב להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי יציבות.
דרגו לפי שולי הרווח כדי לקבוע מי המניות הכי יעילות.
דרגו לפי צמיחת המאזן , ההון או הרווחים כדי לקבוע מי המניות שצומחות הכי טוב.
דרגו לפי שיעור ההתייקרות כדי לקבוע מי המניות הכי אהובות.

האם החברה זולה ביחס למכפילי העבר?

מחיר החברה הנוכחי חלקי המחיר המשוערך של החברה.המחיר המשוערך של החברה הינו המכפיל הממוצע בשנים האחרונות ,למשל מכפיל הרווח כפול הרווח הממוצע. לפי גראהם מכפיל או רווח בנקודת זמן אינם אומרים דבר על החברה , יש לבחון את המכפילים והרווחים לאורך מחזורים של גאות ושפל. היחס המחושב כאן הינו היחס בין מחיר החברה כעת למחיר שבו היא נסחרה בעבר.
עוד על היחסים בקבוצה זו ניתן לקרוא כאן.

מהי התשואה?
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   רווח נקי לבעלי המניות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   מכירות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה .היחס מתאר את יכולת החברה לייצר הכנסות מהנכסים שברשותה.
   הממוצע של: הרווח הנקי לבעלי המניות , חלקי ההון העצמי של החברה ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של התזרים התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח לבעלי המניות , חלקי סך הנכסים , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התפעולית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע הרווח התפעולי , לחלק לסך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התזרימית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע התזרים התפעולי , חלקי סך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.

האם היא יציבה?

יציבות החברה נמדדת באמצעות היחס בין חובות החברה לנכסים ששייכים לה. סך הנכסים של החברה מורכב מחובות שהחברה חייבת לבנקים , בעלי אגרות חוב וספקים לבין הנכסים ששייכים לחברה הנכסים ששייכים לחברה נקראים הון החברה. ככול שהון החברה מתוך סך הנכסים גדול יותר כך החברה יציבה יותר ותוכל לעמוד בהתחייבויותיה ביתר קלות.
הנכסים השוטפים של החברה הם נכסים שקרובים לכסף - מזומנים , מלאי , הון מניות וכדומה. לכן ככול שהיחס בין הנכסים השוטפים לבין חובות החברה גדול יותר כך קל יותר לחברה לשלם את חובותיה. החובות השוטפים של החברה הם החובות שהחברה נדרשת לשלם ברבעון הקרוב , החובות הלא שוטפים של החברה הם החובות ארוכי הטווח של החברה.

הון עצמי לסך הנכסים - נכסים שאינם חובות חלקי סך הנכסים
חובות לסך הנכסים - חובות חלקי סך הנכסים.
חובות חלקי סך המאזן שאינו חובות , ככול שהיחס הזה קטן יותר כך יכולת החברה לעמוד בתשלום חובותיה קל יותר
נכסים שוטפים לחובות שוטפים - יחס קצר: יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בזמן הקרוב , כלומר חובות לתשלום ברבעון הקרוב ,     באמצעות הנכסים שוטפים כגון מזומנים או מלאי.
הנכסים השוטפים חלקי סך חובות החברה , היחס מתאר יכולת החברה לשלם את כלל חובותיה באמצעות הנכסים השוטפים שלה כגון     מלאי או מזומנים.

האם היא יעילה?

יעילות החברה נמדדת באמצעות שולי הרווח שלה. שולי הרווח של החברה בודקים כמה כסף עולה לחברה לייצר את הכסף שלה למשל אם לחברה יש שוליים נקיים של 5% זה אומר שכשהחברה מוכרת ב100 שקל מוצר נשאר לה בסוף אחרי כול הניכויים רק 5 שקלים זה אומר שלקח לחברה 95% מסך ההכנסות שלה לייצר 5% רווח. לכן השוליים הנקיים הם בעצם סך המכירות של החברה לחלק לרווח הנקי של החברה.
שולי הרווח התפעולי בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור הרווח התפעולי שלה שולי התזרים בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור התזרים התפעולי שלה וכן בשאר חישובי שולי הרווח - גולמי ולפני מס ברור שככול ששולי הרווח גבוהים יותר כך החברה יודעת יותר טוב לייצר רווחים מהמכירות שלה.

   שוליים נקיים: הרווח הנקי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תפעוליים: רווח תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תזרימיים: תזרים תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים לפני מס: רווח לפני מס חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים גולמיים: רווח גולמי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.

מהי הצמיחה?

יש בסקרינר מספר שיטות לחישוב הצמיחה של החברה אבל חשוב לזכור שהצמיחה בעבר , אינה בהכרח הצמיחה בעתיד. הצמיחה בסקרינר מחושבת בצורה ישירה - כלומר זה לא ממוצע הצמיחה , אלא פשוט השנה האחרונה חלקי השנה הראשונה. צמיחה חזקה של חברה , משולבת עם החזר גבוה על המאזן , מבטיח גדילה אמיתית מאוד חזקה של חברה.

   צמיחת המאזן ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת ההון העצמי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת המכירות ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת התזרים התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח הנקי ב6 השנים האחרונות.

האם השוק אוהב אותה?

.האבחנה אם השוק אוהב את החברה או לא מתבצעת באמצעות בדיקת מחיר החברה לאורך החודשים\השנים האחרונות .ככול שהחברה התייקרה יותר בתקופת הזמן הנדונה , כך המומנטום שלה יותר חזק - מר שוק אוהב אותה יותר

   התייקרות ב5 השנים האחרונות.
   התייקרות ב4 שנים האחרונות.
   התייקרות ב3 השנים האחרונות.
   התייקרות בשנתיים האחרונות.
   התייקרות בשנה האחרונה.
   התייקרות ב6 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב3 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב1 החודשים האחרונים.

שולי רווח תפעולישווי שוק במיליוניםמספר מניהשם#
493.79%86.08100106013אביבארלון1
269.31%1173.96301104488מגהאור2
189.51%3428.91401097260ביג3
165.75%115.2600753012לודזיה4
163.34%1680.77501081686סאמיט5
150.4%905.96701119080לוינשטיןנכסים6
122.49%6193.58300390013אלוניחץ7
101.39%5250.83501095835ארפורטסיטי8
101.01%2348.489010989209
94.26%6169.75101097278אמות10
94.12%2888.38901121607בראקאןוי11
93.76%1547.86900251017אשטרוםנכסים12
93.24%899.15101131523מגדליתיכון13
89.21%185.26300526012רבד14
88.3%3470.0900759019גבים15
83.93%524.80300810010כהןפיתוח16
81.27%748.50701820083אדגר17
80.42%255.49501096676דורסל18
79.4%425.96700313015אספןגרופ19
79.29%2061.94300699017נכסיםובנין20
77.93%2223.38901091354אפריקהנכסים21
77.52%2195.36700613034ישרס22
75.21%7598.51800323014מליסרון23
73.87%1708.45201098565רבוענדלן24
73.8%725.28101096106לידרשוקיהון25
71.7%8363.37800565010דלקאנרגיה26
70.97%12841.53400475020דלקקידוחיםיהש27
70.25%8887.32400268011אבנריהש28
67.99%6359.57200232017ישראמקויהש29
64.74%1182.27801109644סלענדלן30
64%330.19701082635אלומיי31
63.6%3264.47600583013יואל32
63.57%1312.0500755017אקויטל33
61.63%287.32901084482פועליםאיביאי34
57.4%1755.12500416016וילאר35
56.37%769.98101117688אלוןגז36
50.35%6632.96200126011גזיתגלוב37
50.28%1669.54100723007נורסטאר38
47.88%2042.18400643015נפטא39
45.38%123.83200745018פוליגון40
43.54%82.27801101666בבילון41
42.56%853.58900431015אייאיאס42
42.47%204.30601084953סינאל43
39.46%907.17500150011חירון44
38.49%231.78600235010ביתהזהב45
33.48%1241.31600315010פמס46
31.15%629.1300149013גולד47
30.4%2797.35300387019אלרובנדלן48
28.85%259.48501080613אנליסט49
28.16%13968.46900230011בזק50
27.21%529.95101080456רימוני51
27.2%847.03701081843מיטבדש52
26.77%16.93500299016אראסאל53
23.1%1645.99701081868איתוראן54
22.43%1019.41401080639אקסלנסהשקעותס55
22.15%232.16101080951חוףגיא56
20.46%410.05901092345חללתקשורת57
20.29%1381.54100731018ערד58
19.64%23793.71601119478עזריאליקבוצה59
19.35%201.31701129451סומוטו60
18.24%641.88201090117ספאנטק61
17.32%231.6300660019ניסן62
16.76%106.78301087949קרדןאןוי63
16.37%1780.7601091065מיטרוניקס64
16.19%1667.04401132356אינרום65
15.84%141.21700675017אברבוך66
15.61%55.63201090364אלספק67
15.57%749.99500797035קליל68
15.38%2460.50500829010דלקרכב69
15.15%440.64400384016חמת70
15.07%16173.65101081082פרוטרום71
14.88%2165.17100822015דןמלונות72
14.78%220.11600412015פייטון73
14.65%20045.00500281014כיל74
13.53%377.67700400010דוניץ75
13.5%260.85900130013זנלכל76
13.46%1347.05400621011קרור77
12.92%1838.77501080985ישרוטלס78
12.84%1277.08901100957אבגול79
12.75%7075.71200304014אסם80