גבי זי , סקרינר מניות תל אביב | המניות היציבות ביותר

Close X


סקרינר מניות תל אביב - המניות היציבות ביותר


בחר פרטמטר מהרשימה וסקרין את זה!


הסקרינר על מניות תל אביב מאפשר לך לדרג את מניות תל אביב לפי הסרגל שאתה בוחר:
דרגו את המניות לפי מכפילים או נט נטס כדי לקבוע מי המניות הכי זולות.
דרגו לפי גובה התשואה להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי ריווחיות.
דרגו לפי יחס חוב להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי יציבות.
דרגו לפי שולי הרווח כדי לקבוע מי המניות הכי יעילות.
דרגו לפי צמיחת המאזן , ההון או הרווחים כדי לקבוע מי המניות שצומחות הכי טוב.
דרגו לפי שיעור ההתייקרות כדי לקבוע מי המניות הכי אהובות.

האם החברה זולה ביחס למכפילי העבר?

מחיר החברה הנוכחי חלקי המחיר המשוערך של החברה.המחיר המשוערך של החברה הינו המכפיל הממוצע בשנים האחרונות ,למשל מכפיל הרווח כפול הרווח הממוצע. לפי גראהם מכפיל או רווח בנקודת זמן אינם אומרים דבר על החברה , יש לבחון את המכפילים והרווחים לאורך מחזורים של גאות ושפל. היחס המחושב כאן הינו היחס בין מחיר החברה כעת למחיר שבו היא נסחרה בעבר.
עוד על היחסים בקבוצה זו ניתן לקרוא כאן.

מהי התשואה?
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   רווח נקי לבעלי המניות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   מכירות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה .היחס מתאר את יכולת החברה לייצר הכנסות מהנכסים שברשותה.
   הממוצע של: הרווח הנקי לבעלי המניות , חלקי ההון העצמי של החברה ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של התזרים התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח לבעלי המניות , חלקי סך הנכסים , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התפעולית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע הרווח התפעולי , לחלק לסך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התזרימית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע התזרים התפעולי , חלקי סך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.

האם היא יציבה?

יציבות החברה נמדדת באמצעות היחס בין חובות החברה לנכסים ששייכים לה. סך הנכסים של החברה מורכב מחובות שהחברה חייבת לבנקים , בעלי אגרות חוב וספקים לבין הנכסים ששייכים לחברה הנכסים ששייכים לחברה נקראים הון החברה. ככול שהון החברה מתוך סך הנכסים גדול יותר כך החברה יציבה יותר ותוכל לעמוד בהתחייבויותיה ביתר קלות.
הנכסים השוטפים של החברה הם נכסים שקרובים לכסף - מזומנים , מלאי , הון מניות וכדומה. לכן ככול שהיחס בין הנכסים השוטפים לבין חובות החברה גדול יותר כך קל יותר לחברה לשלם את חובותיה. החובות השוטפים של החברה הם החובות שהחברה נדרשת לשלם ברבעון הקרוב , החובות הלא שוטפים של החברה הם החובות ארוכי הטווח של החברה.

הון עצמי לסך הנכסים - נכסים שאינם חובות חלקי סך הנכסים
חובות לסך הנכסים - חובות חלקי סך הנכסים.
חובות חלקי סך המאזן שאינו חובות , ככול שהיחס הזה קטן יותר כך יכולת החברה לעמוד בתשלום חובותיה קל יותר
נכסים שוטפים לחובות שוטפים - יחס קצר: יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בזמן הקרוב , כלומר חובות לתשלום ברבעון הקרוב ,     באמצעות הנכסים שוטפים כגון מזומנים או מלאי.
הנכסים השוטפים חלקי סך חובות החברה , היחס מתאר יכולת החברה לשלם את כלל חובותיה באמצעות הנכסים השוטפים שלה כגון     מלאי או מזומנים.

האם היא יעילה?

יעילות החברה נמדדת באמצעות שולי הרווח שלה. שולי הרווח של החברה בודקים כמה כסף עולה לחברה לייצר את הכסף שלה למשל אם לחברה יש שוליים נקיים של 5% זה אומר שכשהחברה מוכרת ב100 שקל מוצר נשאר לה בסוף אחרי כול הניכויים רק 5 שקלים זה אומר שלקח לחברה 95% מסך ההכנסות שלה לייצר 5% רווח. לכן השוליים הנקיים הם בעצם סך המכירות של החברה לחלק לרווח הנקי של החברה.
שולי הרווח התפעולי בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור הרווח התפעולי שלה שולי התזרים בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור התזרים התפעולי שלה וכן בשאר חישובי שולי הרווח - גולמי ולפני מס ברור שככול ששולי הרווח גבוהים יותר כך החברה יודעת יותר טוב לייצר רווחים מהמכירות שלה.

   שוליים נקיים: הרווח הנקי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תפעוליים: רווח תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תזרימיים: תזרים תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים לפני מס: רווח לפני מס חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים גולמיים: רווח גולמי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.

מהי הצמיחה?

יש בסקרינר מספר שיטות לחישוב הצמיחה של החברה אבל חשוב לזכור שהצמיחה בעבר , אינה בהכרח הצמיחה בעתיד. הצמיחה בסקרינר מחושבת בצורה ישירה - כלומר זה לא ממוצע הצמיחה , אלא פשוט השנה האחרונה חלקי השנה הראשונה. צמיחה חזקה של חברה , משולבת עם החזר גבוה על המאזן , מבטיח גדילה אמיתית מאוד חזקה של חברה.

   צמיחת המאזן ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת ההון העצמי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת המכירות ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת התזרים התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח הנקי ב6 השנים האחרונות.

האם השוק אוהב אותה?

.האבחנה אם השוק אוהב את החברה או לא מתבצעת באמצעות בדיקת מחיר החברה לאורך החודשים\השנים האחרונות .ככול שהחברה התייקרה יותר בתקופת הזמן הנדונה , כך המומנטום שלה יותר חזק - מר שוק אוהב אותה יותר

   התייקרות ב5 השנים האחרונות.
   התייקרות ב4 שנים האחרונות.
   התייקרות ב3 השנים האחרונות.
   התייקרות בשנתיים האחרונות.
   התייקרות בשנה האחרונה.
   התייקרות ב6 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב3 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב1 החודשים האחרונים.

הון למאזןשווי שוק במיליוניםמספר מניהשם#
0.96%82.27801101666בבילון1
0.92%287.32901084482פועליםאיביאי2
0.91%524.80300810010כהןפיתוח3
0.87%529.95101080456רימוני4
0.85%259.48501080613אנליסט5
0.82%1241.31600315010פמס6
0.8%43.12400550012אסטיגי7
0.8%115.2600753012לודזיה8
0.78%55.63201090364אלספק9
0.77%629.1300149013גולד10
0.77%749.99500797035קליל11
0.77%2618.6401084557נובה12
0.74%853.58900431015אייאיאס13
0.74%2264.0701087659סאפיינס14
0.73%1780.7601091065מיטרוניקס15
0.73%123.83200745018פוליגון16
0.72%629.20600528018מעברות17
0.72%232.16101080951חוףגיא18
0.7%75.53700355016כלניתכרמוןש19
0.69%2515.35400813014סנו20
0.69%827.99401080324המלט21
0.68%517.93300175018איביאיביתהשק22
0.67%141.21700675017אברבוך23
0.66%907.17500150011חירון24
0.66%7075.71200304014אסם25
0.65%1013.93501105097נטומלינדהס26
0.64%60.59201096049ביוויו27
0.63%16.93500299016אראסאל28
0.62%256.10501091933גולןפלסטיק29
0.61%690.99401090547שלאג30
0.6%568.42400532010גןשמואל31
0.6%1645.99701081868איתוראן32
0.59%1755.12500416016וילאר33
0.59%330.19701082635אלומיי34
0.59%217.86700371013ויליפוד35
0.57%201.31701129451סומוטו36
0.57%67.03101092840פלסטופיל37
0.56%220.11600412015פייטון38
0.56%725.28101096106לידרשוקיהון39
0.54%654.59100280016קסטרו40
0.54%895.99401091651ארד41
0.54%1347.05400621011קרור42
0.53%2165.17100822015דןמלונות43
0.53%6359.57200232017ישראמקויהש44
0.51%23793.71601119478עזריאליקבוצה45
0.51%491.6701081561ביתשמש46
0.51%645.45200644013פלרם47
0.5%1519.0801081603פלסאוןתעשיות48
0.49%905.96701119080לוינשטיןנכסים49
0.48%1257.37700168013נטואחזקות50
0.48%1182.27801109644סלענדלן51
0.47%2348.4890109892052
0.47%534.49100382010אמת53
0.47%246.700454017צנורותהמזהת54
0.47%229.38800134015מקסימה55
0.46%265.47101096148גולף56
0.46%631.75701103878רבל57
0.46%16173.65101081082פרוטרום58
0.45%956.94601087022פוקס59
0.45%43.63501083377טופמערכותס60
0.45%185.26300526012רבד61
0.45%2832.02700627034דלתא62
0.42%1838.77501080985ישרוטלס63
0.42%260.85900130013זנלכל64
0.41%366.47501118447קרדןנדלן65
0.41%421.47101103571שנפ66
0.41%40.14800826016לכיש67
0.4%129.82701094515ברםתעשיות68
0.39%331.71800238014ממן69
0.39%2277.18200445015מטריקס70
0.38%1708.45201098565רבוענדלן71
0.38%357.75401103506אוריין72
0.38%440.64400384016חמת73
0.37%569.39700625012עלבד74
0.37%20045.00500281014כיל75
0.37%8.800673012תפן76
0.36%6169.75101097278אמות77
0.36%799.05900258012תדיראןהולדינגס78
0.36%424.17401092204עמירשיווק79
0.35%585.40901123777ויקטורי80