גבי זי , סקרינר מניות תל אביב | המניות עם התשואה להון הכי טובה

Close X


סקרינר מניות תל אביב - המניות עם התשואה להון הכי טובה


בחר פרטמטר מהרשימה וסקרין את זה!


הסקרינר על מניות תל אביב מאפשר לך לדרג את מניות תל אביב לפי הסרגל שאתה בוחר:
דרגו את המניות לפי מכפילים או נט נטס כדי לקבוע מי המניות הכי זולות.
דרגו לפי גובה התשואה להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי ריווחיות.
דרגו לפי יחס חוב להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי יציבות.
דרגו לפי שולי הרווח כדי לקבוע מי המניות הכי יעילות.
דרגו לפי צמיחת המאזן , ההון או הרווחים כדי לקבוע מי המניות שצומחות הכי טוב.
דרגו לפי שיעור ההתייקרות כדי לקבוע מי המניות הכי אהובות.

האם החברה זולה ביחס למכפילי העבר?

מחיר החברה הנוכחי חלקי המחיר המשוערך של החברה.המחיר המשוערך של החברה הינו המכפיל הממוצע בשנים האחרונות ,למשל מכפיל הרווח כפול הרווח הממוצע. לפי גראהם מכפיל או רווח בנקודת זמן אינם אומרים דבר על החברה , יש לבחון את המכפילים והרווחים לאורך מחזורים של גאות ושפל. היחס המחושב כאן הינו היחס בין מחיר החברה כעת למחיר שבו היא נסחרה בעבר.
עוד על היחסים בקבוצה זו ניתן לקרוא כאן.

מהי התשואה?
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   רווח נקי לבעלי המניות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   מכירות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה .היחס מתאר את יכולת החברה לייצר הכנסות מהנכסים שברשותה.
   הממוצע של: הרווח הנקי לבעלי המניות , חלקי ההון העצמי של החברה ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של התזרים התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח לבעלי המניות , חלקי סך הנכסים , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התפעולית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע הרווח התפעולי , לחלק לסך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התזרימית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע התזרים התפעולי , חלקי סך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.

האם היא יציבה?

יציבות החברה נמדדת באמצעות היחס בין חובות החברה לנכסים ששייכים לה. סך הנכסים של החברה מורכב מחובות שהחברה חייבת לבנקים , בעלי אגרות חוב וספקים לבין הנכסים ששייכים לחברה הנכסים ששייכים לחברה נקראים הון החברה. ככול שהון החברה מתוך סך הנכסים גדול יותר כך החברה יציבה יותר ותוכל לעמוד בהתחייבויותיה ביתר קלות.
הנכסים השוטפים של החברה הם נכסים שקרובים לכסף - מזומנים , מלאי , הון מניות וכדומה. לכן ככול שהיחס בין הנכסים השוטפים לבין חובות החברה גדול יותר כך קל יותר לחברה לשלם את חובותיה. החובות השוטפים של החברה הם החובות שהחברה נדרשת לשלם ברבעון הקרוב , החובות הלא שוטפים של החברה הם החובות ארוכי הטווח של החברה.

הון עצמי לסך הנכסים - נכסים שאינם חובות חלקי סך הנכסים
חובות לסך הנכסים - חובות חלקי סך הנכסים.
חובות חלקי סך המאזן שאינו חובות , ככול שהיחס הזה קטן יותר כך יכולת החברה לעמוד בתשלום חובותיה קל יותר
נכסים שוטפים לחובות שוטפים - יחס קצר: יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בזמן הקרוב , כלומר חובות לתשלום ברבעון הקרוב ,     באמצעות הנכסים שוטפים כגון מזומנים או מלאי.
הנכסים השוטפים חלקי סך חובות החברה , היחס מתאר יכולת החברה לשלם את כלל חובותיה באמצעות הנכסים השוטפים שלה כגון     מלאי או מזומנים.

האם היא יעילה?

יעילות החברה נמדדת באמצעות שולי הרווח שלה. שולי הרווח של החברה בודקים כמה כסף עולה לחברה לייצר את הכסף שלה למשל אם לחברה יש שוליים נקיים של 5% זה אומר שכשהחברה מוכרת ב100 שקל מוצר נשאר לה בסוף אחרי כול הניכויים רק 5 שקלים זה אומר שלקח לחברה 95% מסך ההכנסות שלה לייצר 5% רווח. לכן השוליים הנקיים הם בעצם סך המכירות של החברה לחלק לרווח הנקי של החברה.
שולי הרווח התפעולי בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור הרווח התפעולי שלה שולי התזרים בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור התזרים התפעולי שלה וכן בשאר חישובי שולי הרווח - גולמי ולפני מס ברור שככול ששולי הרווח גבוהים יותר כך החברה יודעת יותר טוב לייצר רווחים מהמכירות שלה.

   שוליים נקיים: הרווח הנקי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תפעוליים: רווח תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תזרימיים: תזרים תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים לפני מס: רווח לפני מס חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים גולמיים: רווח גולמי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.

מהי הצמיחה?

יש בסקרינר מספר שיטות לחישוב הצמיחה של החברה אבל חשוב לזכור שהצמיחה בעבר , אינה בהכרח הצמיחה בעתיד. הצמיחה בסקרינר מחושבת בצורה ישירה - כלומר זה לא ממוצע הצמיחה , אלא פשוט השנה האחרונה חלקי השנה הראשונה. צמיחה חזקה של חברה , משולבת עם החזר גבוה על המאזן , מבטיח גדילה אמיתית מאוד חזקה של חברה.

   צמיחת המאזן ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת ההון העצמי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת המכירות ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת התזרים התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח הנקי ב6 השנים האחרונות.

האם השוק אוהב אותה?

.האבחנה אם השוק אוהב את החברה או לא מתבצעת באמצעות בדיקת מחיר החברה לאורך החודשים\השנים האחרונות .ככול שהחברה התייקרה יותר בתקופת הזמן הנדונה , כך המומנטום שלה יותר חזק - מר שוק אוהב אותה יותר

   התייקרות ב5 השנים האחרונות.
   התייקרות ב4 שנים האחרונות.
   התייקרות ב3 השנים האחרונות.
   התייקרות בשנתיים האחרונות.
   התייקרות בשנה האחרונה.
   התייקרות ב6 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב3 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב1 החודשים האחרונים.

רווח תפעולי להוןשווי שוק במיליוניםמספר מניהשם#
194.06%769.98101117688אלוןגז1
168.9%1312.0500755017אקויטל2
149%1669.54100723007נורסטאר3
134.07%13968.46900230011בזק4
92.58%2042.18400643015נפטא5
81.66%231.6300660019ניסן6
80.83%2460.50500829010דלקרכב7
75.69%3264.47600583013יואל8
73.19%8363.37800565010דלקאנרגיה9
72.72%376.44900507012מיחשובישרקב10
68.76%1667.04401132356אינרום11
59.44%1241.31600315010פמס12
58.07%641.88201090117ספאנטק13
53.07%106.78301087949קרדןאןוי14
51.6%5423.5700576017חברהלישראל15
50.4%6632.96200126011גזיתגלוב16
49.53%1544.78501084698חילן17
49.05%1645.99701081868איתוראן18
49.01%1148.57800310011ארקוהחזקות19
48.99%132.55400455014נץקבוצה20
48.77%2061.94300699017נכסיםובנין21
47.41%828.08600314013דנאלכא22
47.02%8887.32400268011אבנריהש23
44.6%12841.53400475020דלקקידוחיםיהש24
43.76%1277.08901100957אבגול25
43.02%129.74900393017ראלקו26
42.72%16.93500299016אראסאל27
40.44%942.09400161018וואןטכנולוגיות28
40.17%204.30601084953סינאל29
39.26%377.67700400010דוניץ30
37.81%86.08100106013אביבארלון31
37.54%255.49501096676דורסל32
37.33%524.80300810010כהןפיתוח33
37.27%725.28101096106לידרשוקיהון34
36.61%440.64400384016חמת35
36.44%1680.77501081686סאמיט36
36.29%274.77500477018טלדור37
35.9%3428.91401097260ביג38
33.94%1381.54100731018ערד39
33.69%6359.57200232017ישראמקויהש40
33.69%425.96700313015אספןגרופ41
33.57%475.15701080753אילקסמדיקל42
32.24%847.03701081843מיטבדש43
31.52%2432.91801104249רמילוי44
31.37%3308.93801101534סלקום45
30.82%3470.0900759019גבים46
29.78%173.13700530014בירמן47
29.66%534.49100382010אמת48
28.72%201.31701129451סומוטו49
28.44%799.05900258012תדיראןהולדינגס50
28.29%5913.03401100007פזנפט51
28.27%1347.05400621011קרור52
28.18%1100.89301132315אשטרוםקבוצה53
28.14%304.61401083831יוניטרוניקס54
27.88%2853.38200739037אלקטרה55
27.88%5250.83501095835ארפורטסיטי56
27.31%20045.00500281014כיל57
27.12%2888.38901121607בראקאןוי58
26.95%748.50701820083אדגר59
26.4%844.05401081074איסתא60
25.86%776.97100156018מלםתים61
25.43%2277.18200445015מטריקס62
25.34%1780.7601091065מיטרוניקס63
25.24%1547.86900251017אשטרוםנכסים64
25.18%43.63501083377טופמערכותס65
24.96%115.2600753012לודזיה66
24.68%16173.65101081082פרוטרום67
24.37%260.85900130013זנלכל68
24.13%905.96701119080לוינשטיןנכסים69
24.11%749.99500797035קליל70
24.03%61.36700669010מטי71
23.89%1173.96301104488מגהאור72
23.78%7598.51800323014מליסרון73
23.59%529.95101080456רימוני74
22.98%421.47101103571שנפ75
22.9%2195.36700613034ישרס76
22.76%40.14800826016לכיש77
22.71%232.16101080951חוףגיא78
22.22%631.75701103878רבל79
22.19%895.99401091651ארד80