גבי זי , סקרינר מניות תל אביב | המניות שצומחות הכי חזק

Close X


סקרינר מניות תל אביב - המניות שצומחות הכי חזק


בחר פרטמטר מהרשימה וסקרין את זה!


הסקרינר על מניות תל אביב מאפשר לך לדרג את מניות תל אביב לפי הסרגל שאתה בוחר:
דרגו את המניות לפי מכפילים או נט נטס כדי לקבוע מי המניות הכי זולות.
דרגו לפי גובה התשואה להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי ריווחיות.
דרגו לפי יחס חוב להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי יציבות.
דרגו לפי שולי הרווח כדי לקבוע מי המניות הכי יעילות.
דרגו לפי צמיחת המאזן , ההון או הרווחים כדי לקבוע מי המניות שצומחות הכי טוב.
דרגו לפי שיעור ההתייקרות כדי לקבוע מי המניות הכי אהובות.

האם החברה זולה ביחס למכפילי העבר?

מחיר החברה הנוכחי חלקי המחיר המשוערך של החברה.המחיר המשוערך של החברה הינו המכפיל הממוצע בשנים האחרונות ,למשל מכפיל הרווח כפול הרווח הממוצע. לפי גראהם מכפיל או רווח בנקודת זמן אינם אומרים דבר על החברה , יש לבחון את המכפילים והרווחים לאורך מחזורים של גאות ושפל. היחס המחושב כאן הינו היחס בין מחיר החברה כעת למחיר שבו היא נסחרה בעבר.
עוד על היחסים בקבוצה זו ניתן לקרוא כאן.

מהי התשואה?
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   רווח נקי לבעלי המניות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   מכירות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה .היחס מתאר את יכולת החברה לייצר הכנסות מהנכסים שברשותה.
   הממוצע של: הרווח הנקי לבעלי המניות , חלקי ההון העצמי של החברה ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של התזרים התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח לבעלי המניות , חלקי סך הנכסים , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התפעולית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע הרווח התפעולי , לחלק לסך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התזרימית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע התזרים התפעולי , חלקי סך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.

האם היא יציבה?

יציבות החברה נמדדת באמצעות היחס בין חובות החברה לנכסים ששייכים לה. סך הנכסים של החברה מורכב מחובות שהחברה חייבת לבנקים , בעלי אגרות חוב וספקים לבין הנכסים ששייכים לחברה הנכסים ששייכים לחברה נקראים הון החברה. ככול שהון החברה מתוך סך הנכסים גדול יותר כך החברה יציבה יותר ותוכל לעמוד בהתחייבויותיה ביתר קלות.
הנכסים השוטפים של החברה הם נכסים שקרובים לכסף - מזומנים , מלאי , הון מניות וכדומה. לכן ככול שהיחס בין הנכסים השוטפים לבין חובות החברה גדול יותר כך קל יותר לחברה לשלם את חובותיה. החובות השוטפים של החברה הם החובות שהחברה נדרשת לשלם ברבעון הקרוב , החובות הלא שוטפים של החברה הם החובות ארוכי הטווח של החברה.

הון עצמי לסך הנכסים - נכסים שאינם חובות חלקי סך הנכסים
חובות לסך הנכסים - חובות חלקי סך הנכסים.
חובות חלקי סך המאזן שאינו חובות , ככול שהיחס הזה קטן יותר כך יכולת החברה לעמוד בתשלום חובותיה קל יותר
נכסים שוטפים לחובות שוטפים - יחס קצר: יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בזמן הקרוב , כלומר חובות לתשלום ברבעון הקרוב ,     באמצעות הנכסים שוטפים כגון מזומנים או מלאי.
הנכסים השוטפים חלקי סך חובות החברה , היחס מתאר יכולת החברה לשלם את כלל חובותיה באמצעות הנכסים השוטפים שלה כגון     מלאי או מזומנים.

האם היא יעילה?

יעילות החברה נמדדת באמצעות שולי הרווח שלה. שולי הרווח של החברה בודקים כמה כסף עולה לחברה לייצר את הכסף שלה למשל אם לחברה יש שוליים נקיים של 5% זה אומר שכשהחברה מוכרת ב100 שקל מוצר נשאר לה בסוף אחרי כול הניכויים רק 5 שקלים זה אומר שלקח לחברה 95% מסך ההכנסות שלה לייצר 5% רווח. לכן השוליים הנקיים הם בעצם סך המכירות של החברה לחלק לרווח הנקי של החברה.
שולי הרווח התפעולי בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור הרווח התפעולי שלה שולי התזרים בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור התזרים התפעולי שלה וכן בשאר חישובי שולי הרווח - גולמי ולפני מס ברור שככול ששולי הרווח גבוהים יותר כך החברה יודעת יותר טוב לייצר רווחים מהמכירות שלה.

   שוליים נקיים: הרווח הנקי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תפעוליים: רווח תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תזרימיים: תזרים תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים לפני מס: רווח לפני מס חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים גולמיים: רווח גולמי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.

מהי הצמיחה?

יש בסקרינר מספר שיטות לחישוב הצמיחה של החברה אבל חשוב לזכור שהצמיחה בעבר , אינה בהכרח הצמיחה בעתיד. הצמיחה בסקרינר מחושבת בצורה ישירה - כלומר זה לא ממוצע הצמיחה , אלא פשוט השנה האחרונה חלקי השנה הראשונה. צמיחה חזקה של חברה , משולבת עם החזר גבוה על המאזן , מבטיח גדילה אמיתית מאוד חזקה של חברה.

   צמיחת המאזן ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת ההון העצמי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת המכירות ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת התזרים התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח הנקי ב6 השנים האחרונות.

האם השוק אוהב אותה?

.האבחנה אם השוק אוהב את החברה או לא מתבצעת באמצעות בדיקת מחיר החברה לאורך החודשים\השנים האחרונות .ככול שהחברה התייקרה יותר בתקופת הזמן הנדונה , כך המומנטום שלה יותר חזק - מר שוק אוהב אותה יותר

   התייקרות ב5 השנים האחרונות.
   התייקרות ב4 שנים האחרונות.
   התייקרות ב3 השנים האחרונות.
   התייקרות בשנתיים האחרונות.
   התייקרות בשנה האחרונה.
   התייקרות ב6 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב3 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב1 החודשים האחרונים.

צמיחת ההון ב6 השנים האחרונותשווי שוק במיליוניםמספר מניהשם#
7064.5%8363.37800565010דלקאנרגיה1
4293.27%132.55400455014נץקבוצה2
4049.54%2264.0701087659סאפיינס3
3284.79%1312.0500755017אקויטל4
3094.55%2888.38901121607בראקאןוי5
2104.72%23793.71601119478עזריאליקבוצה6
1739.27%82.27801101666בבילון7
1655.96%3264.47600583013יואל8
1604.24%5250.83501095835ארפורטסיטי9
1376.9%2797.35300387019אלרובנדלן10
1200.59%201.31701129451סומוטו11
1125.47%2042.18400643015נפטא12
1057.66%1173.96301104488מגהאור13
1038.08%524.80300810010כהןפיתוח14
989.16%86.08100106013אביבארלון15
937.85%2432.91801104249רמילוי16
932.29%366.47501118447קרדןנדלן17
877.44%1680.77501081686סאמיט18
862.37%631.75701103878רבל19
821.31%376.44900507012מיחשובישרקב20
783.34%1013.93501105097נטומלינדהס21
737.49%1277.08901100957אבגול22
671.43%3428.91401097260ביג23
613.88%1148.57800310011ארקוהחזקות24
568.46%1182.27801109644סלענדלן25
500.63%231.78600235010ביתהזהב26
497.71%1381.54100731018ערד27
484.3%2618.6401084557נובה28
463.43%2348.4890109892029
456.25%6359.57200232017ישראמקויהש30
449.74%629.1300149013גולד31
430.95%1257.37700168013נטואחזקות32
420.67%75.53700355016כלניתכרמוןש33
388.25%117.21401102219פרידנזון34
385.34%1547.86900251017אשטרוםנכסים35
371.53%115.2600753012לודזיה36
355.18%907.17500150011חירון37
348.2%942.09400161018וואןטכנולוגיות38
341.56%714.94400578013אפקוןהחזקות39
340.97%12841.53400475020דלקקידוחיםיהש40
316.76%1755.12500416016וילאר41
298.02%2195.36700613034ישרס42
293.78%3470.0900759019גבים43
289.39%905.96701119080לוינשטיןנכסים44
282.4%1347.05400621011קרור45
272.34%853.58900431015אייאיאס46
263.31%8887.32400268011אבנריהש47
258.13%421.47101103571שנפ48
256.85%7598.51800323014מליסרון49
251.11%410.05901092345חללתקשורת50
246.36%231.6300660019ניסן51
232.02%255.49501096676דורסל52
231.54%1019.41401080639אקסלנסהשקעותס53
230.72%769.98101117688אלוןגז54
209.86%217.86700371013ויליפוד55
208.09%895.99401091651ארד56
204.14%1544.78501084698חילן57
197.21%260.85900130013זנלכל58
196.39%434.1401104314אשדר59
187.27%357.75401103506אוריין60
185.75%220.11600412015פייטון61
183.97%1780.7601091065מיטרוניקס62
183.44%1708.45201098565רבוענדלן63
177.72%123.83200745018פוליגון64
175.79%304.61401083831יוניטרוניקס65
175.77%2061.94300699017נכסיםובנין66
175.27%331.71800238014ממן67
160.95%2515.35400813014סנו68
160.87%475.15701080753אילקסמדיקל69
158.43%6193.58300390013אלוניחץ70
153.3%22200.6101081124אלביטמערכות71
153.02%629.20600528018מעברות72
151.86%424.17401092204עמירשיווק73
148.17%129.74900393017ראלקו74
140.74%229.38800134015מקסימה75
139.85%425.96700313015אספןגרופ76
139.45%185.26300526012רבד77
133.4%6169.75101097278אמות78
131.86%16173.65101081082פרוטרום79
130.87%2223.38901091354אפריקהנכסים80