גבי זי , סקרינר מניות תל אביב | מניות כלבי הדאו ג'ונס על תל אביב

Close X


סקרינר מניות תל אביב - מניות כלבי הדאו ג'ונס על תל אביב


בחר פרטמטר מהרשימה וסקרין את זה!


הסקרינר על מניות תל אביב מאפשר לך לדרג את מניות תל אביב לפי הסרגל שאתה בוחר:
דרגו את המניות לפי מכפילים או נט נטס כדי לקבוע מי המניות הכי זולות.
דרגו לפי גובה התשואה להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי ריווחיות.
דרגו לפי יחס חוב להון ולמאזן כדי לקבוע מי המניות הכי יציבות.
דרגו לפי שולי הרווח כדי לקבוע מי המניות הכי יעילות.
דרגו לפי צמיחת המאזן , ההון או הרווחים כדי לקבוע מי המניות שצומחות הכי טוב.
דרגו לפי שיעור ההתייקרות כדי לקבוע מי המניות הכי אהובות.

האם החברה זולה ביחס למכפילי העבר?

מחיר החברה הנוכחי חלקי המחיר המשוערך של החברה.המחיר המשוערך של החברה הינו המכפיל הממוצע בשנים האחרונות ,למשל מכפיל הרווח כפול הרווח הממוצע. לפי גראהם מכפיל או רווח בנקודת זמן אינם אומרים דבר על החברה , יש לבחון את המכפילים והרווחים לאורך מחזורים של גאות ושפל. היחס המחושב כאן הינו היחס בין מחיר החברה כעת למחיר שבו היא נסחרה בעבר.
עוד על היחסים בקבוצה זו ניתן לקרוא כאן.

מהי התשואה?
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק להון החברה.
   רווח נקי לבעלי המניות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   רווח תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   תזרים תפעולי ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה.
   מכירות ב4 הרבעונים האחרונים לחלק לסך נכסי החברה .היחס מתאר את יכולת החברה לייצר הכנסות מהנכסים שברשותה.
   הממוצע של: הרווח הנקי לבעלי המניות , חלקי ההון העצמי של החברה ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של התזרים התפעולי , חלקי ההון העצמי של החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע של הרווח לבעלי המניות , חלקי סך הנכסים , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התפעולית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע הרווח התפעולי , לחלק לסך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.
   ממוצע התשואה התזרימית לנכסים ב6 השנים האחרונות - ממוצע התזרים התפעולי , חלקי סך נכסי החברה , ב6 השנים האחרונות.

האם היא יציבה?

יציבות החברה נמדדת באמצעות היחס בין חובות החברה לנכסים ששייכים לה. סך הנכסים של החברה מורכב מחובות שהחברה חייבת לבנקים , בעלי אגרות חוב וספקים לבין הנכסים ששייכים לחברה הנכסים ששייכים לחברה נקראים הון החברה. ככול שהון החברה מתוך סך הנכסים גדול יותר כך החברה יציבה יותר ותוכל לעמוד בהתחייבויותיה ביתר קלות.
הנכסים השוטפים של החברה הם נכסים שקרובים לכסף - מזומנים , מלאי , הון מניות וכדומה. לכן ככול שהיחס בין הנכסים השוטפים לבין חובות החברה גדול יותר כך קל יותר לחברה לשלם את חובותיה. החובות השוטפים של החברה הם החובות שהחברה נדרשת לשלם ברבעון הקרוב , החובות הלא שוטפים של החברה הם החובות ארוכי הטווח של החברה.

הון עצמי לסך הנכסים - נכסים שאינם חובות חלקי סך הנכסים
חובות לסך הנכסים - חובות חלקי סך הנכסים.
חובות חלקי סך המאזן שאינו חובות , ככול שהיחס הזה קטן יותר כך יכולת החברה לעמוד בתשלום חובותיה קל יותר
נכסים שוטפים לחובות שוטפים - יחס קצר: יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בזמן הקרוב , כלומר חובות לתשלום ברבעון הקרוב ,     באמצעות הנכסים שוטפים כגון מזומנים או מלאי.
הנכסים השוטפים חלקי סך חובות החברה , היחס מתאר יכולת החברה לשלם את כלל חובותיה באמצעות הנכסים השוטפים שלה כגון     מלאי או מזומנים.

האם היא יעילה?

יעילות החברה נמדדת באמצעות שולי הרווח שלה. שולי הרווח של החברה בודקים כמה כסף עולה לחברה לייצר את הכסף שלה למשל אם לחברה יש שוליים נקיים של 5% זה אומר שכשהחברה מוכרת ב100 שקל מוצר נשאר לה בסוף אחרי כול הניכויים רק 5 שקלים זה אומר שלקח לחברה 95% מסך ההכנסות שלה לייצר 5% רווח. לכן השוליים הנקיים הם בעצם סך המכירות של החברה לחלק לרווח הנקי של החברה.
שולי הרווח התפעולי בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור הרווח התפעולי שלה שולי התזרים בודקים עד כמה החברה יעילה בייצור התזרים התפעולי שלה וכן בשאר חישובי שולי הרווח - גולמי ולפני מס ברור שככול ששולי הרווח גבוהים יותר כך החברה יודעת יותר טוב לייצר רווחים מהמכירות שלה.

   שוליים נקיים: הרווח הנקי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תפעוליים: רווח תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים תזרימיים: תזרים תפעולי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים לפני מס: רווח לפני מס חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.
   שוליים גולמיים: רווח גולמי חלקי המכירות ב4 הרבעונים האחרונים.

מהי הצמיחה?

יש בסקרינר מספר שיטות לחישוב הצמיחה של החברה אבל חשוב לזכור שהצמיחה בעבר , אינה בהכרח הצמיחה בעתיד. הצמיחה בסקרינר מחושבת בצורה ישירה - כלומר זה לא ממוצע הצמיחה , אלא פשוט השנה האחרונה חלקי השנה הראשונה. צמיחה חזקה של חברה , משולבת עם החזר גבוה על המאזן , מבטיח גדילה אמיתית מאוד חזקה של חברה.

   צמיחת המאזן ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת ההון העצמי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת המכירות ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת התזרים התפעולי ב6 השנים האחרונות.
   צמיחת הרווח הנקי ב6 השנים האחרונות.

האם השוק אוהב אותה?

.האבחנה אם השוק אוהב את החברה או לא מתבצעת באמצעות בדיקת מחיר החברה לאורך החודשים\השנים האחרונות .ככול שהחברה התייקרה יותר בתקופת הזמן הנדונה , כך המומנטום שלה יותר חזק - מר שוק אוהב אותה יותר

   התייקרות ב5 השנים האחרונות.
   התייקרות ב4 שנים האחרונות.
   התייקרות ב3 השנים האחרונות.
   התייקרות בשנתיים האחרונות.
   התייקרות בשנה האחרונה.
   התייקרות ב6 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב3 החודשים האחרונים.
   התייקרות ב1 החודשים האחרונים.

מכפיל דיבידנדשווי שוק במיליוניםמספר מניהשם#
1.115423.5700576017חברהלישראל1
1.6520045.00500281014כיל2
2.24434.1401104314אשדר3
4.24259.48501080613אנליסט4
4.28654.59100280016קסטרו5
4.613968.46900230011בזק6
5.531547.86900251017אשטרוםנכסים7
5.915913.03401100007פזנפט8
6.32366.47501118447קרדןנדלן9
6.433470.0900759019גבים10
7.9555.63201090364אלספק11
82853.38200739037אלקטרה12
8.04265.47101096148גולף13
10.191019.41401080639אקסלנסהשקעותס14
10.74905.96701119080לוינשטיןנכסים15
10.89217.86700371013ויליפוד16
11.692165.17100822015דןמלונות17
12.48748.50701820083אדגר18
12.83376.44900507012מיחשובישרקב19
13.62190.68301080837שניב20
15.311277.08901100957אבגול21
15.4769.98101117688אלוןגז22
15.593428.91401097260ביג23
15.621544.78501084698חילן24
15.82568.42400532010גןשמואל25
16.0743.63501083377טופמערכותס26
16.49529.95101080456רימוני27
16.56629.20600528018מעברות28
17.523793.71601119478עזריאליקבוצה29
17.79524.80300810010כהןפיתוח30
18.48425.0801210079קרדןישראל31
19.17287.32901084482פועליםאיביאי32
21.18847.03701081843מיטבדש33
21.62129.74900393017ראלקו34
22.05827.99401080324המלט35
23.05115.2600753012לודזיה36
25.3540.14800826016לכיש37
26.8167.03101092840פלסטופיל38
29.652223.38901091354אפריקהנכסים39
29.811669.54100723007נורסטאר40
31.71331.71800238014ממן41
32.21899.15101131523מגדליתיכון42
34.131257.37700168013נטואחזקות43
34.15256.10501091933גולןפלסטיק44
34.47690.99401090547שלאג45
36.71100.89301132315אשטרוםקבוצה46
37.12895.99401091651ארד47
37.722460.50500829010דלקרכב48
40.792832.02700627034דלתא49
40.86204.30601084953סינאל50
42.58255.49501096676דורסל51
43.37867.40501093202דוראלון52
44.35534.49100382010אמת53
45.2543.12400550012אסטיגי54
46.02844.05401081074איסתא55
46.892277.18200445015מטריקס56
47.177075.71200304014אסם57
49.47173.13700530014בירמן58
49.93129.82701094515ברםתעשיות59
50.98229.38800134015מקסימה60
51.79517.93300175018איביאיביתהשק61
53.17942.09400161018וואןטכנולוגיות62
59.58714.94400578013אפקוןהחזקות63
79.551519.0801081603פלסאוןתעשיות64
80.57853.58900431015אייאיאס65
81.896632.96200126011גזיתגלוב66
83.581755.12500416016וילאר67
88.13440.64400384016חמת68
89.68425.96700313015אספןגרופ69
90.79216.08701097229ביאיר70
115.852432.91801104249רמילוי71
123.6491.6701081561ביתשמש72
127.48231.6300660019ניסן73
137.921381.54100731018ערד74
140.19799.05900258012תדיראןהולדינגס75
153.59307.17200103010טיבטעם76
170.851708.45201098565רבוענדלן77
173.91260.85900130013זנלכל78
174.66631.75701103878רבל79
178.081780.7601091065מיטרוניקס80