הערכת שווי של מניית פמס | גבי זי סקרינר מניות

Close X


הערכת שווי של מניית פמס


בחר חברה מהרשימה על מנת לראות את נתוניה!


תוכלו למצוא כאן את הנתונים הפיננסים של מניית פמס לאורך השנים והרבעונים האחרונים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים , מכפיל דיבדנד,
שולי רווח גולמיים, שולי רווח תפעולים , שולי רווח נקי , נט נטס , תשואה להון תשואה למאזן , נפח המסחר , בעלים , שערוך אינטרינזי של מחיר המניה ועוד ועוד.
באמצעות הגרפים והטבלאות המוצגים כאן תוכלו לדעת תוך דקות האם מניית פמס שווה בדיקה מעמיקה יותר...
Close X


שווי חברה נוכחימספר זהותשם החברה


  מיליוני שח  1241.316


00315010


פמס


החברה עוסקת בפיתוח וייצור אריגים המשמשים כחומר גלם בתעשיית המיגון האישי ומיגון כלי רכב ותחבורה .כמה מניית פמס שווה באמת?


בגרפים הבאים מוצגים הערכות שווי של מחיר החברה בשנים האחרונות בקווים הכחול והאפור באמצעות מכפילי החברה לאורך השנים האחרונות.
הערכת שווי של חברה באמצעות מכפיליה מבוסס על שיטתו של גראהם הבוחן את מחיר החברה ורווחיה הנוכחים אל מול מחירה ורווחיה לאורך שנים אחורה.
בגרף העליון:
הקוו הכחול המקווקוו מראה את שווי החברה המחושב באמצעות מכפיל הרווח התפעולי המייצג , זהו המכפיל הממוצע ב8 השנים האחרונות כפול הרווח התפעולי המייצג , זהו הרווח התפעולי הממוצע ב8 השנים האחרונות.
הקוו האפור מראה את שווי החברה המחושב על ידי המכפיל המייצג כפול הרווח התפעולי באותה נקודת זמן.
בגרף התחתון:
הקוו המקווקוו הכחול מראה את שווי החברה המחושב על ידי מכפיל ההון המייצג ב8 השנים האחרונות כפול ההון המייצג ב8 השנים האחרונות - ההון הממוצע.
הקוו האפור מראה את שווי החברה המחושב על ידי מכפיל ההון המייצג כפול ההון העצמי באותה נקודת זמן.
ניתן לקרוא כאן עוד על המשמעות של השיערוכים המוצגים באתר.
אזהרה חמורה: אין לראות בשערוכים המלצה לביצוע פעולות!
Build Graphs Progress
[ Loading Progress Bar ]
הערכת שווי מחושבת על ידי מכפיל רווח תפעולי


הערכת שווי מחושבת על ידי מכפיל הון

הערכת שווי המניה על ידי מכפיל
רווח תפעולי מייצג כפול הרווח התפעולי האחרון
הערכת שווי המניה על ידי מכפיל
רווח תפעולי מייצג כפול רווח תפעולי מייצג
הערכת שווי המניה על ידי מכפיל
הון מייצג כפול ההון העצמי האחרון
הערכת שווי המניה על ידי מכפיל
הון מייצג כפול ההון המייצג
מחיר מניה נוכחי

10,175.35

9,860.43

6,148.80

8,897.14

13,770.00