מכפילים של מניית הכשרתהישוב | גבי זי סקרינר מניות

Close X


מכפילים של מניית הכשרתהישוב


בחר חברה מהרשימה על מנת לראות את נתוניה!


תוכלו למצוא כאן את הנתונים הפיננסים של מניית הכשרתהישוב לאורך השנים והרבעונים האחרונים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים , מכפיל דיבדנד,
שולי רווח גולמיים, שולי רווח תפעולים , שולי רווח נקי , נט נטס , תשואה להון תשואה למאזן , נפח המסחר , בעלים , שערוך אינטרינזי של מחיר המניה ועוד ועוד.
באמצעות הגרפים והטבלאות המוצגים כאן תוכלו לדעת תוך דקות האם מניית הכשרתהישוב שווה בדיקה מעמיקה יותר...
Close X


שווי חברה נוכחימספר זהותשם החברה


  מיליוני שח  963.087


00612010


הכשרתהישוב


החברה עוסקת בבנייה,נדל"ן מניב ושלטי חוצות ושולטת ב"מלונות הכשרה" ו"הכשרה אנרגיה" ומחזיקה ב"סקייליין".Build Graphs Progress
[ Loading Progress Bar ]

מכפיל רווח תפעולי שנתי
מכפיל רווח תפעולי רבעוני
מכפיל תזרים תפעולי שנתי
מכפיל תזרים תפעולי רבעוני
מכפיל דיבדנד שנתי
מכפיל דיבדנד רבעוני
מכפיל מכירות שנתי
מכפיל מכירות רבעוני
מכפיל הון שנתי
מכפיל הון רבעוני
מכפיל נכסים שנתי
מכפיל נכסים רבעוני