נתונים כלליים של מניית הכשרתהישוב | גבי זי סקרינר מניות

Close X


נתונים כלליים של מניית הכשרתהישוב


בחר חברה מהרשימה על מנת לראות את נתוניה!


תוכלו למצוא כאן את הנתונים הפיננסים של מניית הכשרתהישוב לאורך השנים והרבעונים האחרונים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים , מכפיל דיבדנד,
שולי רווח גולמיים, שולי רווח תפעולים , שולי רווח נקי , נט נטס , תשואה להון תשואה למאזן , נפח המסחר , בעלים , שערוך אינטרינזי של מחיר המניה ועוד ועוד.
באמצעות הגרפים והטבלאות המוצגים כאן תוכלו לדעת תוך דקות האם מניית הכשרתהישוב שווה בדיקה מעמיקה יותר...
Close X


שווי חברה נוכחימספר זהותשם החברה


  מיליוני שח  963.087


00612010


הכשרתהישוב


החברה עוסקת בבנייה,נדל"ן מניב ושלטי חוצות ושולטת ב"מלונות הכשרה" ו"הכשרה אנרגיה" ומחזיקה ב"סקייליין".

יושב ראש

מנכל

ענף תעשייה

תת ענף

מדדים

שלמה מעוז

עופר נמרודי

ריאלי

השקעה ואחזקות

מניות והמירים כללימניות כלליקות מניות והמיריםהשקעה ואחזקות מניות והמיריםת"א יתר-50יתר מניות והמיריםיתר מניותת"א יתר-מאגרת"א-מאגרמחיר מניה

שינוי יומי

נפח מסחר

מספר עסקאות

תשואה בחודש אחרון

תשואה בשנה אחרונה

3430

0.44%

1511.9773

15.5%

72.4%

בעלי העניין בחברה