נתונים כלליים של מניית מדיוי | גבי זי סקרינר מניות

Close X


נתונים כלליים של מניית מדיוי


בחר חברה מהרשימה על מנת לראות את נתוניה!


תוכלו למצוא כאן את הנתונים הפיננסים של מניית מדיוי לאורך השנים והרבעונים האחרונים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים , מכפיל דיבדנד,
שולי רווח גולמיים, שולי רווח תפעולים , שולי רווח נקי , נט נטס , תשואה להון תשואה למאזן , נפח המסחר , בעלים , שערוך אינטרינזי של מחיר המניה ועוד ועוד.
באמצעות הגרפים והטבלאות המוצגים כאן תוכלו לדעת תוך דקות האם מניית מדיוי שווה בדיקה מעמיקה יותר...
Close X


שווי חברה נוכחימספר זהותשם החברה


  מיליוני שח  1.242


01122654


מדיוי


החברה עוסקת בפיתוח ויצור מוצרים דנטלים.(לשעבר "גליקומיינדס")

יושב ראש

מנכל

סמנכל כספים

ענף תעשייה

תת ענף

מדדים

אהוד טוביה גינתי

ג'וש רורקה

ניסן זלאיט

הייטק

ביומד

מניות והמירים כללימניות כלליות והמיריםיתר מניות והמיריםיתר מניות,מחיר מניה

שינוי יומי

נפח מסחר

מספר עסקאות

תשואה בחודש אחרון

תשואה בשנה אחרונה

8.1

22.73%

00

-10.8%

-76.5%

בעלי העניין בחברה