נתונים כלליים של מניית פמס | גבי זי סקרינר מניות

Close X


נתונים כלליים של מניית פמס


בחר חברה מהרשימה על מנת לראות את נתוניה!


תוכלו למצוא כאן את הנתונים הפיננסים של מניית פמס לאורך השנים והרבעונים האחרונים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים , מכפיל דיבדנד,
שולי רווח גולמיים, שולי רווח תפעולים , שולי רווח נקי , נט נטס , תשואה להון תשואה למאזן , נפח המסחר , בעלים , שערוך אינטרינזי של מחיר המניה ועוד ועוד.
באמצעות הגרפים והטבלאות המוצגים כאן תוכלו לדעת תוך דקות האם מניית פמס שווה בדיקה מעמיקה יותר...
Close X


שווי חברה נוכחימספר זהותשם החברה


  מיליוני שח  1241.316


00315010


פמס


החברה עוסקת בפיתוח וייצור אריגים המשמשים כחומר גלם בתעשיית המיגון האישי ומיגון כלי רכב ותחבורה .

יושב ראש

מנכל

סמנכל כספים

ענף תעשייה

תת ענף

מדדים

גרשון בן ברוך

אבי בלום, דניאל בל

יעקב לנדאו

ריאלי

תעשיה

מניות והמירים כללימניות כלליתעשייה מניות והמיריםת"א יתר-50יתר מניות והמיריםיתר מניותת"א יתר-מאגרת"א-מאגרמחיר מניה

שינוי יומי

נפח מסחר

מספר עסקאות

תשואה בחודש אחרון

תשואה בשנה אחרונה

13770

2%

1865.8580

1.7%

34%

בעלי העניין בחברה