נתונים ריבעוניים של מניית פמס | גבי זי סקרינר מניות

Close X


נתונים ריבעוניים של מניית פמס


בחר חברה מהרשימה על מנת לראות את נתוניה!


תוכלו למצוא כאן את הנתונים הפיננסים של מניית פמס לאורך השנים והרבעונים האחרונים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים , מכפיל דיבדנד,
שולי רווח גולמיים, שולי רווח תפעולים , שולי רווח נקי , נט נטס , תשואה להון תשואה למאזן , נפח המסחר , בעלים , שערוך אינטרינזי של מחיר המניה ועוד ועוד.
באמצעות הגרפים והטבלאות המוצגים כאן תוכלו לדעת תוך דקות האם מניית פמס שווה בדיקה מעמיקה יותר...
Close X


שווי חברה נוכחימספר זהותשם החברה


  מיליוני שח  1241.316


00315010


פמס


החברה עוסקת בפיתוח וייצור אריגים המשמשים כחומר גלם בתעשיית המיגון האישי ומיגון כלי רכב ותחבורה .
Build Graphs Progress
[ Loading Progress Bar ]
הנתונים הפיננסים של מניית פמס ברבעונים האחרונים


התשואה להון ומאזן של מניית פמס

צמיחהממוצע 15\Q3 15\Q2 15\Q1 14\Q4 14\Q3 14\Q2 14\Q1 13\Q4 13\Q3 13\Q2 13\Q1 12\Q4 12\Q3 12\Q2 12\Q1 11\Q4 11\Q3 11\Q2 11\Q1 10\Q4 10\Q3 10\Q2 10\Q1 יעילות ותשואה להון

9.15%

81.39%81.51%83.48%84.18%74.11%74.17%77.80%80.80%76.89%84.21%79.44%48.17%71.44%88.24%90.48%90.49%89.87%92.06%86.89%90.62%73.22%89.82%89.34%74.67%
הון לסך נכסים

102.80%

7.28%14.75%10.61%11.27%7.83%18.06%13.91%10.73%7.93%7.98%12.34%5.69%0.00%3.78%3.72%3.97%2.04%4.90%0.06%5.39%6.27%8.91%0.00%7.27%
רווח נקי להון

121.36%

5.83%12.02%8.86%9.49%5.80%13.40%10.83%8.67%6.10%6.72%9.80%2.74%0.00%3.33%3.36%3.59%1.84%4.51%0.06%4.89%4.59%8.00%0.00%5.43%
רווח נקי לנכסים

52.93%

10.89%19.01%11.99%14.95%14.53%24.60%17.39%13.75%10.27%9.71%14.85%11.71%9.10%4.08%5.49%4.53%5.80%7.67%7.15%8.24%7.69%6.97%8.43%12.43%
רווח תפעולי להון

66.93%

8.66%15.50%10.01%12.58%10.77%18.25%13.53%11.11%7.90%8.17%11.80%5.64%6.50%3.60%4.97%4.10%5.22%7.07%6.22%7.47%5.63%6.26%7.54%9.28%
רווח תפעולי לנכסים

-1.43%

8.92%16.27%16.20%0.00%18.11%9.07%9.54%19.79%16.32%6.72%8.23%6.30%11.94%5.97%0.00%7.71%6.28%0.00%6.49%2.04%7.85%7.09%6.78%16.51%
תזרים תפעולי להון

7.59%

7.07%13.26%13.52%0.00%13.42%6.73%7.42%15.99%12.55%5.66%6.54%3.04%8.53%5.27%0.00%6.98%5.65%0.00%5.64%1.85%5.75%6.37%6.06%12.33%
תזרים תפעולי לנכסים

0.00%

3.08%0.00%0.00%7.21%14.74%11.42%0.00%15.01%0.00%0.00%0.00%13.26%0.00%0.00%0.00%2.31%0.95%0.00%0.10%0.00%3.11%0.00%0.00%2.65%
רווח הוני להון

0.00%

2.23%0.00%0.00%6.07%10.92%8.47%0.00%12.13%0.00%0.00%0.00%6.39%0.00%0.00%0.00%2.09%0.85%0.00%0.09%0.00%2.27%0.00%0.00%1.98%
רווח הוני לנכסים

-6.05%

43.41%46.60%38.61%43.27%41.05%46.91%45.44%39.80%42.42%41.86%41.93%40.46%44.43%36.81%40.12%39.01%42.38%47.09%45.03%45.95%45.19%48.19%46.34%49.60%
רווח גולמי למכירות

-13.20%

33.10%38.76%29.94%34.07%30.32%37.51%35.41%28.02%27.81%28.86%32.72%29.15%33.53%18.92%27.79%27.53%24.86%35.31%37.79%40.15%37.66%41.14%39.51%44.65%
רווח תפעולי למכירות

9.62%

30.38%37.87%32.12%33.01%24.48%36.66%35.69%28.30%27.95%30.86%31.21%25.85%27.81%20.44%28.33%29.20%17.89%34.91%18.00%42.35%38.23%61.97%1.00%34.55%
רווח לפני מס למכירות

15.11%

21.33%30.07%26.52%25.69%16.33%27.54%28.33%21.88%21.47%23.71%27.19%14.15%0.00%17.51%18.82%24.10%8.76%22.53%0.34%26.28%30.71%52.61%0.00%26.12%
רווח נקי למכירות

15.11%

21.33%30.07%26.52%25.69%16.33%27.54%28.33%21.88%21.47%23.71%27.19%14.15%0.00%17.51%18.82%24.10%8.76%22.53%0.34%26.28%30.71%52.61%0.00%26.12%
רווח בעלי מניות למכירות

-44.05%

28.00%33.17%40.46%0.00%37.77%13.82%19.43%40.33%44.18%19.98%18.13%15.68%43.99%27.70%0.00%46.85%26.90%0.00%34.28%9.94%38.43%41.86%31.76%59.28%
תזרים תפעולי למכירות

0.00%

7.46%0.00%0.00%16.43%30.74%17.41%0.00%30.60%0.00%0.00%0.00%33.00%0.00%0.00%0.00%14.02%4.07%0.00%0.54%0.00%15.21%0.00%0.00%9.50%
רווח הוני למכירות

גרף שולי הרווח וטבלת מכפילים של מניית פמס

צמיחהממוצע 15\Q3 15\Q2 15\Q1 14\Q4 14\Q3 14\Q2 14\Q1 13\Q4 13\Q3 13\Q2 13\Q1 12\Q4 12\Q3 12\Q2 12\Q1 11\Q4 11\Q3 11\Q2 11\Q1 10\Q4 10\Q3 10\Q2 10\Q1 מכפילים

-36.92%

221.2336.9236.3334.0750.0422.8721.7229.6240.4741.2524.3482.090.0037.4443.5841.3686.2142.124,217.4157.1953.1731.520.0058.53
מכפיל רווח נקי

-16.36%

31.0528.6432.1725.7026.9516.7917.3723.1331.2533.9020.2339.8426.0934.6629.5236.2030.3726.8737.9637.4343.3640.3141.2334.24
מכפיל רווח תפעולי

-27.39%

10.3311.109.638.758.176.306.156.488.699.786.6211.618.756.568.209.977.559.4914.3515.0316.3316.5816.2915.29
מכפיל מכירות

39.62%

2.504.443.223.232.903.062.352.572.472.772.392.251.701.251.471.491.581.902.362.802.442.523.113.18
מכפיל נכסים

29.78%

34.6333.4723.810.0021.6445.5631.6716.0719.6748.9736.5074.0519.8823.670.0021.2828.050.0041.85151.1842.4939.6251.3025.79
מכפיל תזרים

27.92%

3.145.453.863.843.924.133.023.183.213.293.004.672.371.411.621.641.762.062.723.083.342.813.484.26
מכפיל הון

0.00%

404.480.000.000.000.000.000.000.005.193.505.900.003.057,820.5424.350.00483.7715.870.000.00585.84333.5921.500.00
מכפיל דיבידנד

0.00%

146.530.000.0053.2926.5836.180.0021.180.000.000.0035.190.000.000.0071.08185.320.002,673.010.00107.380.000.00160.92
מכפיל רווח הוני

105.75%

0.730.910.660.000.431.991.460.540.491.191.500.900.000.630.000.510.330.000.012.640.801.260.000.44
רווח נקי לתזרים תפעולי

0.00%

0.260.000.000.000.811.260.000.760.000.000.002.100.000.000.000.300.150.000.020.000.400.000.000.16
רווח הוני לתזרים תפעולי

92.30%

0.260.400.330.370.360.490.380.400.280.280.360.190.190.190.180.150.210.200.160.190.150.150.190.21
מכירות לסך נכסים

36.75%

7.285.066.186.373.283.424.315.203.817.444.521.573.059.1612.3512.3911.3117.358.2613.063.5011.4510.733.70
נכסים שוטפים לחובות שוטפים

1.95%

5.846.315.746.206.405.224.995.225.345.045.585.555.966.466.546.496.585.725.465.685.955.656.026.19
נכסים קבועים לחובות ארוכי טווח

68.19%

4.969.07%5.69%6.00%6.72%7.56%5.07%6.03%6.98%5.84%5.68%10.21%3.76%1.78%2.07%2.10%2.28%2.58%3.34%3.81%4.22%3.43%4.38%5.39%
נט נטס