נתונים שנתיים של מניית אנרגיקס | גבי זי סקרינר מניות

Close X


נתונים שנתיים של מניית אנרגיקס


בחר חברה מהרשימה על מנת לראות את נתוניה!


תוכלו למצוא כאן את הנתונים הפיננסים של מניית אנרגיקס לאורך השנים והרבעונים האחרונים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים , מכפיל דיבדנד,
שולי רווח גולמיים, שולי רווח תפעולים , שולי רווח נקי , נט נטס , תשואה להון תשואה למאזן , נפח המסחר , בעלים , שערוך אינטרינזי של מחיר המניה ועוד ועוד.
באמצעות הגרפים והטבלאות המוצגים כאן תוכלו לדעת תוך דקות האם מניית אנרגיקס שווה בדיקה מעמיקה יותר...
Close X


שווי חברה נוכחימספר זהותשם החברה


  מיליוני שח  1119.95


01123355


אנרגיקס


החברה עוסקת בהקמה,ניהול ומכירת חשמל ממערכות אנרגיה סולארית.
Build Graphs Progress
[ Loading Progress Bar ]
הנתונים הפיננסים של מניית אנרגיקס בשנים האחרונות


התשואה להון ומאזן של מניית אנרגיקס

צמיחהממוצע4 Qrt201420132012201120102009200820072006יעילות ותשואה להון

-25.11%

65.01%55.14%36.37%86.91%89.53%96.02%-9.69%77.77%69.50%74.87%73.63%
הון לסך נכסים

-93.35%

7.00%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.90%4.86%37.77%0.00%
רווח נקי להון

-95.11%

5.24%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.37%3.38%28.28%0.00%
רווח נקי לנכסים

-92.65%

19.54%4.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%36.31%25.37%66.31%62.76%
רווח תפעולי להון

-94.49%

14.43%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%28.24%17.63%49.65%46.21%
רווח תפעולי לנכסים

0.00%

10.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%24.59%13.36%53.02%14.50%
תזרים תפעולי להון

0.00%

7.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%19.12%9.29%39.70%10.68%
תזרים תפעולי לנכסים

0.00%

30.17%0.00%191.32%5.42%32.03%0.00%0.00%0.00%32.78%0.00%40.17%
רווח הוני להון

0.00%

91.11%0.00%69.59%4.71%28.67%0.00%755.74%0.00%22.78%0.00%29.57%
רווח הוני לנכסים

319.21%

102.76%419.21%191.54%0.00%1.73%15.11%0.00%100.00%100.00%100.00%100.00%
רווח גולמי למכירות

-71.27%

24.82%16.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%83.47%22.83%68.40%57.09%
רווח תפעולי למכירות

-80.91%

25.38%12.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%82.70%22.41%68.92%66.99%
רווח לפני מס למכירות

-77.25%

15.06%8.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%59.48%1.89%41.08%39.23%
רווח נקי למכירות

-77.10%

10.95%8.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.24%4.38%38.96%0.00%
רווח בעלי מניות למכירות

0.00%

14.63%0.00%0.00%0.00%0.00%9.91%0.00%56.52%12.02%54.69%13.19%
תזרים תפעולי למכירות

0.00%

1,716.53%0.00%112.93%92.09%840.98%0.00%16,053.22%0.00%29.50%0.00%36.54%
רווח הוני למכירות

גרף שולי הרווח וטבלת מכפילים של מניית אנרגיקס

צמיחהממוצע4 Qrt201420132012201120102009200820072006מכפילים

759.65%

28.3560.570.000.000.000.000.00199.5516.327.050.00
מכפיל רווח נקי

411.60%

18.3432.950.000.000.000.000.00136.843.134.016.44
מכפיל רווח תפעולי

46.99%

52.365.401.3034.8820.6732.85307.11114.220.712.753.68
מכפיל מכירות

-71.83%

6.360.840.801.790.700.8714.4638.650.551.992.98
מכפיל נכסים

0.00%

57.230.000.000.000.00331.410.00202.095.945.0227.87
מכפיל תזרים

-62.39%

6.471.522.202.050.790.910.0049.690.792.664.04
מכפיל הון

0.00%

3.350.000.000.000.000.000.000.001.408.7223.38
מכפיל דיבידנד

0.00%

5.590.001.1537.872.460.001.910.002.420.0010.06
מכפיל רווח הוני

0.00%

0.490.000.000.000.000.000.001.050.160.752.97
רווח נקי לתזרים תפעולי

0.00%

0.520.000.000.000.000.000.000.002.450.002.77
רווח הוני לתזרים תפעולי

-80.84%

0.360.160.620.050.030.030.050.340.770.730.81
מכירות לסך נכסים

-35.53%

4.872.190.416.184.9117.314.483.732.833.293.39
נכסים שוטפים לחובות שוטפים

-73.43%

38.602.289.788.000.00333.840.819.225.298.208.57
נכסים קבועים לחובות ארוכי טווח

0.00%

14.290.00%0.00%41.34%1.72%1.38%0.00%86.09%1.44%4.97%5.93%
נט נטס