נתונים שנתיים של מניית ביונדווקס | גבי זי סקרינר מניות

Close X


נתונים שנתיים של מניית ביונדווקס


בחר חברה מהרשימה על מנת לראות את נתוניה!


תוכלו למצוא כאן את הנתונים הפיננסים של מניית ביונדווקס לאורך השנים והרבעונים האחרונים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים , מכפיל דיבדנד,
שולי רווח גולמיים, שולי רווח תפעולים , שולי רווח נקי , נט נטס , תשואה להון תשואה למאזן , נפח המסחר , בעלים , שערוך אינטרינזי של מחיר המניה ועוד ועוד.
באמצעות הגרפים והטבלאות המוצגים כאן תוכלו לדעת תוך דקות האם מניית ביונדווקס שווה בדיקה מעמיקה יותר...
Close X


שווי חברה נוכחימספר זהותשם החברה


  מיליוני שח  164.433


01105204


ביונדווקס


החברה עוסקת במחקר ופיתוח חיסון אוניברסלי כנגד שפעת.
Build Graphs Progress
[ Loading Progress Bar ]
הנתונים הפיננסים של מניית ביונדווקס בשנים האחרונות


התשואה להון ומאזן של מניית ביונדווקס

צמיחהממוצע4 Qrt201420132012201120102009200820072006יעילות ותשואה להון

85.80%

87.15%81.54%89.84%92.89%95.62%93.71%91.45%94.27%93.81%94.52%43.89%
הון לסך נכסים

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח נקי להון

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח נקי לנכסים

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח תפעולי להון

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח תפעולי לנכסים

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
תזרים תפעולי להון

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
תזרים תפעולי לנכסים

0.00%

80.75%0.00%119.96%0.00%8.01%0.00%0.00%0.00%182.10%0.00%497.48%
רווח הוני להון

0.00%

50.46%0.00%107.78%0.00%7.66%0.00%0.00%0.00%170.84%0.00%218.33%
רווח הוני לנכסים

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח גולמי למכירות

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח תפעולי למכירות

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח לפני מס למכירות

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח נקי למכירות

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח בעלי מניות למכירות

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
תזרים תפעולי למכירות

0.00%

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח הוני למכירות

גרף שולי הרווח וטבלת מכפילים של מניית ביונדווקס

צמיחהממוצע4 Qrt201420132012201120102009200820072006מכפילים

0.00%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
מכפיל רווח נקי

0.00%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
מכפיל רווח תפעולי

0.00%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
מכפיל מכירות

32.27%

1.611.111.951.291.482.193.233.400.630.840.00
מכפיל נכסים

0.00%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
מכפיל תזרים

53.32%

1.751.362.171.391.552.343.533.610.670.890.00
מכפיל הון

0.00%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
מכפיל דיבידנד

0.00%

2.150.001.810.0019.360.000.000.000.370.000.00
מכפיל רווח הוני

0.00%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
רווח נקי לתזרים תפעולי

0.00%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
רווח הוני לתזרים תפעולי

0.00%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
מכירות לסך נכסים

475.76%

14.3130.467.0111.4317.3412.2910.0716.2515.5617.365.29
נכסים שוטפים לחובות שוטפים

17.35%

82.320.6292.7999.24133.71160.14132.1799.7137.0567.250.52
נכסים קבועים לחובות ארוכי טווח

61.49%

2.191.54%3.33%1.79%2.18%3.17%4.23%3.96%0.72%0.95%0.00%
נט נטס