נתונים שנתיים של מניית קרדןיזמות | גבי זי סקרינר מניות

Close X


נתונים שנתיים של מניית קרדןיזמות


בחר חברה מהרשימה על מנת לראות את נתוניה!


תוכלו למצוא כאן את הנתונים הפיננסים של מניית קרדןיזמות לאורך השנים והרבעונים האחרונים, מכפיל רווח, מכפיל מכירות, מכפיל תזרים , מכפיל דיבדנד,
שולי רווח גולמיים, שולי רווח תפעולים , שולי רווח נקי , נט נטס , תשואה להון תשואה למאזן , נפח המסחר , בעלים , שערוך אינטרינזי של מחיר המניה ועוד ועוד.
באמצעות הגרפים והטבלאות המוצגים כאן תוכלו לדעת תוך דקות האם מניית קרדןיזמות שווה בדיקה מעמיקה יותר...
Close X


שווי חברה נוכחימספר זהותשם החברה


  מיליוני שח  249.901


01124478


קרדןיזמות


החברה עוסקת ע"י "קרדן ישראל"בבנייה ונדל"ן,מכירת והשכרת כלי רכב,תקשורת ומחזיקה ב"אדן אנרגיה".
Build Graphs Progress
[ Loading Progress Bar ]
הנתונים הפיננסים של מניית קרדןיזמות בשנים האחרונות


התשואה להון ומאזן של מניית קרדןיזמות

צמיחהממוצע4 Qrt201420132012201120102009200820072006יעילות ותשואה להון

31.91%

5.60%15.53%13.25%7.40%2.80%5.23%11.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
הון לסך נכסים

429.65%

9.20%22.92%26.36%38.38%0.00%0.00%4.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח נקי להון

598.64%

1.04%3.56%3.49%2.84%0.00%0.00%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח נקי לנכסים

24.20%

2.47%13.67%11.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח תפעולי להון

45.53%

0.36%2.12%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח תפעולי לנכסים

-82.49%

19.29%17.61%74.72%0.00%0.00%100.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
תזרים תפעולי להון

-47.99%

1.79%2.73%9.90%0.00%0.00%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
תזרים תפעולי לנכסים

0.00%

9.23%0.00%18.96%55.23%18.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח הוני להון

0.00%

0.71%0.00%2.51%4.09%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח הוני לנכסים

-48.07%

9.19%11.70%12.35%14.27%12.61%18.44%22.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח גולמי למכירות

82.17%

0.77%4.97%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח תפעולי למכירות

927.96%

3.48%15.86%13.65%3.72%0.00%0.00%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח לפני מס למכירות

249.27%

3.79%14.28%10.37%9.20%0.00%0.00%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח נקי למכירות

106.25%

2.51%8.33%6.53%6.19%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח בעלי מניות למכירות

-69.81%

4.61%6.40%18.52%0.00%0.00%21.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
תזרים תפעולי למכירות

0.00%

1.57%0.00%4.70%8.90%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
רווח הוני למכירות

גרף שולי הרווח וטבלת מכפילים של מניית קרדןיזמות

צמיחהממוצע4 Qrt201420132012201120102009200820072006מכפילים

-99.69%

115.873.531.821.530.000.001,151.790.000.000.000.00
מכפיל רווח נקי

35.91%

1.035.924.360.000.000.000.000.000.000.000.00
מכפיל רווח תפעולי

-99.37%

4.720.290.120.090.050.0946.540.000.000.000.00
מכפיל מכירות

-97.86%

0.610.130.060.040.010.025.870.000.000.000.00
מכפיל נכסים

1,028.86%

0.564.600.640.000.000.410.000.000.000.000.00
מכפיל תזרים

-98.38%

5.260.810.480.590.460.4149.850.000.000.000.00
מכפיל הון

0.00%

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
מכפיל דיבידנד

0.00%

2.370.002.531.062.560.000.0017.590.000.000.00
מכפיל רווח הוני

298.34%

0.282.230.560.000.000.000.000.000.000.000.00
רווח נקי לתזרים תפעולי

0.00%

0.030.000.250.000.000.000.000.000.000.000.00
רווח הוני לתזרים תפעולי

238.73%

0.200.430.530.460.240.250.130.000.000.000.00
מכירות לסך נכסים

55.09%

0.631.181.350.831.001.180.760.000.000.000.00
נכסים שוטפים לחובות שוטפים

12.63%

1.291.981.524.991.501.191.760.000.000.000.00
נכסים קבועים לחובות ארוכי טווח

0.00%

0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
נט נטס